Στα 6,7 εκατ ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ στο εννιάμηνο

  Στα 6,7 εκατ ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ στο εννιάμηνο
Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο εννεάμηνο, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 681 εκατ. και ο κύκλος εργασιών στα 4,493 δισ.

Ειδικότερα τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2013 είναι μειωμένα κατά€ 141,3 εκατ. (17,2%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2012 και ανήλθαν σε € 681 εκατ. έναντι € 822,3 εκατ.
Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 191,7 εκατ. ευρώ από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων έως και την 31.12.2011, με τη ΔΕΠΑ.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013 έχουν επιβαρυνθεί με 109 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, για ολόκληρο το διάστημα 1/7/2010 έως 30/9/2013.
Η εν λόγω επιβάρυνση καταγράφηκε στα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2013.
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,2%, σε σύγκριση με 18% το εννεάμηνο του 2012. Χωρίς την επιβάρυνση της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας και χωρίς την εφάπαξ θετική επίπτωση από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ., το EBITDA θα βελτιωνόταν κατά 25,3% (€ 159,4 εκατ.) σε € 790 εκατ. από € 630,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 17,5% από 13,8%.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :
«Τα αποτελέσματα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2013 παρουσίασαν μικρή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,5%, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 681 εκατ. έναντι € 630,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2012, εξαιρουμένης της θετικής εφάπαξ επίπτωσης της διευθέτησης το 2012 των οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, παρά την επιβάρυνση κατά € 109 εκατ. από την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πωλεί ενέργεια κάτω του κόστους. Έχουμε ήδη ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο μέχρι 31.12.2013 στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου για παύση της εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια την Εταιρεία, τους μετόχους και τους πελάτες μας.
Είναι γεγονός ότι η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης προκειμένου να προσαρμοσθεί σύντομα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο, το ονομαζόμενο "target model". Κατά τη διαδικασία αυτή, έχουν εκδοθεί μια σειρά ρυθμιστικών αποφάσεων οι οποίες επιβαρύνουν τη ΔΕΗ με ασύμμετρο τρόπο σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα άμεσης κατάργησης όλων των στρεβλώσεων και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού με δίκαιους κανόνες που να στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική επιβάρυνση της απόφασης για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και με παραδοχές για μέσο όρο τιμών για το πετρέλαιο Brent $ 105/bbl , την ισοτιμία €/$ 1,28 και το CO2 € 4,8/τόννο για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013, τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του έτους εκτιμάται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,8 δισ.
Συνολικά Έσοδα: € 6 δισ.
Περιθώριο EBITDA : 15,0%-15,5%

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι, παρά τις υφιστάμενες στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.
Σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, υπογράψαμε πρόσφατα σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 739 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και συνολικό κόστος περίπου 5% ετησίως, για την μερική χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας μονάδας Πτολεμαΐδας V, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ. Το δάνειο αυτό θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο ως προς τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και ως προς τη διεθνή αξιοπιστία της ΔΕΗ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ