Noval Property: Στα 2,60 με 2,82 ευρώ το εύρος διάθεσης των μετοχών της εταιρείας

Noval Property: Στα 2,60 με 2,82 ευρώ το εύρος διάθεσης των μετοχών της εταιρείας

Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα όπως και οποιεσδήποτε διανομές που τυχόν θα πραγματοποιηθούν

Στα 2,60 με 2,82 ευρώ το εύρος διάθεσης των μετοχών της Noval Property, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, Η από 04.09.2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «NOVAL PROPERTY») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, (α) την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η «Εισαγωγή»), (β) τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και (γ) την έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €10.500.000 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας (το «ΜΟΔ»).

Η απόφαση

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 17.05.2024 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης δια της από 04.09.2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €43.470.062,50 (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 17.388.025 νέων κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») αυτών θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

• Τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»).

• Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν.

Οι νέες μετοχές

Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα όπως και οποιεσδήποτε διανομές που τυχόν θα πραγματοποιηθούν, από την έκδοσή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών της παρελθούσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023)) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €312.137.972,50, διαιρούμενο σε 124.855.189 κοινές ονομαστικές άυλες, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής €2,50.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ