Mytilineos: Ενισχυμένα 10% τα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο - Εξετάζει dual listing στο Λονδίνο

Mytilineos: Ενισχυμένα 10% τα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο - Εξετάζει dual listing στο Λονδίνο

Παραμένει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης

Kαθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ενισχυμένα κατά 10% εμφάνισε ο όμιλος Mytilineos το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 12%, με τον όμιλο να ανακοινώνει πως σχεδιάζει dual listing στο Λονδίνο τους επόμενους 12-18 μήνες, παραμένοντας και στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η Mytilineos στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Είναι η πρώτη φορά μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της Mytilineos το 2022, που η εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές εξωτερικές αντιξοότητες (headwinds), οι οποίες στην κυριολεξία «δοκίμασαν» τις αντοχές του synergistic Model of Energy and Metals. Τα αποτελέσματα, δικαίωσαν τον ιστορικό αυτό μετασχηματισμό.

Dual listing στο Λονδίνο

Όπως σημειώνει ο όμιλος, έχοντας σταθερά και επανειλημμένως υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους αλλά και τους στρατηγικούς της στόχους, η Mytilineos Energy & Metals έχει ξεκινήσει μία ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς της συμβούλους, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η Mytilineos θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), την βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure).

H Mytilineos δεσμεύεται για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη, αξιοποιώντας την παγιωμένη και διαφοροποιημένη γεωγραφικά παρουσία της και στηριζόμενη πάντα στην ελληνική της κληρονομιά, την εφευρετικότητα και το επιχειρηματικό της πνεύμα, στo πλαίσιo ενός ισχυρού περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mytilineos εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η Mytilineos είναι εισηγμένη από το 1995.

«Η Mytilineos έχει επιτύχει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που αναδεικνύεται και μέσω των εσόδων και της κερδοφορίας που αυξήθηκαν πλέον σε επίπεδα μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας. H Mytilineos επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ήδη ευρύ διεθνές βεληνεκές της καθώς και την ήδη δυνατή εγχώρια θέση της. Η εν λόγω αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η Mytilineos θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένη, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της όραμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους», σημειώνεται.

H Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Mytilineos στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών. H Clifford Chance LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος.

Η Ζέπος & Γιαννόπουλος ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου. Η EY ενεργεί ως διεθνής φορολογικός σύμβουλος.

Τα αποτελέσματα

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση, κατά 12%, στα €252 εκατ. έναντι €225 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ. Τα παραπάνω οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά ~5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22%, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Mytilineos, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση στα €158εκ (+10%), επίδοση που συνιστά ρεκόρ Α’ Τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί από τη λειτουργία της νέας μονάδας 826MW, όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας. Η Mytilineos, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει πλέον θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του €1 δισ. και εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης.

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του σε επίπεδο EBITDA κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με κινητήριο μοχλό την M Renewables. Η MYTILINEOS ευνοήθηκε επίσης σημαντικά και από τη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας, και συγκεκριμένα από τη σημαντική συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW, η οποία επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου της χώρας, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αυξημένη παραγωγή της MYTILINEOS σε σύγκριση με τα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2023.

Παρά τη σημαντική πτώση των premia, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ τριμήνου του 2023. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνέργειες κομβικής σημασίας που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν την MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Η θέση της Εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο λόγω της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όσο και από την πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ (πλέον Ευρωπαϊκοί Βωξίτες), η οποία ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της MYTILINEOS.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας Παραχωρήσεων), τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2024, από €5 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, λόγω συγκυριακής φάσης λήξης και παράδοσης κάποιων εκτελούμενων μεγάλων έργων και έναρξης νέων σε πρόδρομη φάση. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, ξεπερνάει το € 1 δισ. (περιλαμβάνει μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, όπου αφορά σε κοινοπραξίες) . Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, με ιδιαίτερη ανάπτυξη και ιδιωτικών έργων, και το 2024 αναμένεται η πρώτη θετική επίδραση από την ενοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της 100% κατασκευαστικής θυγατρικής METKA ATE.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ