Ποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης θα έχουν οι επιχειρήσεις στο β’ τρίμηνο 2024

Ποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης θα έχουν οι επιχειρήσεις στο β’ τρίμηνο 2024

Oι επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, έχουν να περιμένουν ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις για την ευχερέστερη χρηματοδότησή τους.

Θετική είναι η αντίδραση για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς οι επιχειρήσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων δυσκολεύονταν να βρουν χρηματοδότηση.

Με τα επιχορηγούμενα δάνεια θα μπορέσουν να δοθούν άμεσα κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο.

Σύμφωνα με τον Κ. Παντελή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αnodos Consulting, εταιρείας που ειδικεύεται στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, «έχουμε το πρόγραμμα ‘Ερευνώ-Καινοτομώ’, καθώς θα είναι αρκετά διαφορετικό από την προηγούμενη έκδοσή του. Έχει αρκετούς πόρους προς διάθεση και οι επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες αναμένουν να ενταχθούν στην εν λόγω δράση. Με την προδημοσίευση φαίνεται ότι θα είναι πιο ευέλικτο πρόγραμμα σε σχέση με το παλαιότερο. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για να δούμε με λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα, καθώς έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται σημαντικές αλλαγές όταν αυτό δημοσιεύεται στην τελική του μορφή».

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, έχουν να περιμένουν ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις για την ευχερέστερη χρηματοδότησή τους. Έτσι, μέσα στους δύο επόμενους μήνες, αναμένεται να εγκριθούν και να υλοποιηθούν δράσεις των οποίων το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 3,7 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα δοθεί σε μορφή δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Και συνεχίζει ο Κ. Παντελής: «Την ίδια στιγμή αναμένονται νέα προγράμματα από τα ΕΣΠΑ που ο προϋπολογισμός θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ. Αυτά θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω του επενδυτικού θεσμού του Equity Fund II και επιπρόσθετα θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ στοχευμένα για start-ups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σε όλα τα ανωτέρω οφείλουμε να αναφέρουμε τον αμιγώς κρατικό θεσμό του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), ο οποίος και στη δεύτερη έκδοσή του θα συνεχίζει να παρέχει εγγυήσεις και επιδοτήσεις μέσω χαμηλότοκων δανείων και από αμιγώς εθνικούς πόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ