Noval Property: Καθαρά κέρδη 64,6 εκατ. ευρώ το 2023

Noval Property: Καθαρά κέρδη 64,6 εκατ. ευρώ το 2023

H αύξηση οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της εταιρείας

Σε 29,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της Noval Property για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της εταιρείας, η οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 39%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 162%) και αποτυπώνοντας αφενός την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος.

Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 40,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 164%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου 2023ανήλθαν σε 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022.

Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4εκατ. ευρώ ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022ήταν 365,9 εκατ. ευρώ ή 3,40 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνοδο 17%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά την από 4 Μαρτίου 2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευσή των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3.158.134 ευρώ για τη χρήση του 2023, αυξημένο κατά 971.000 ευρώ σε σχέση με το 2022 (αύξηση 44%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ