Στην αγορά εξισορρόπησης ζήτησης εισέρχεται η MYTILINEOS

Στην αγορά εξισορρόπησης ζήτησης εισέρχεται η MYTILINEOS

Η Mytilineos σύστησε πρώτη στην Ελλάδα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης

Την είσοδό της στην αγορά εξισορρόπησης μέσω της υπηρεσίας Απόκρισης / Ζήτησης (Α/Ζ) έχοντας συστήσει πρώτη στην Ελλάδα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε. Α/Ζ) ανακοίνωσε η Mytilineos.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα, αλλά και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (IoT technology, έξυπνα δίκτυα) απαιτούν λύσεις που θα προσφέρουν ευστάθεια στο σύστημα, ιδιαίτερα στις περιόδους που η στοχαστικότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δοκιμάζει την αξιοπιστία του Δικτύου και του Συστήματος. Οι επιλογές εξισορρόπησης προβλέπουν την απόκριση των καταναλωτών στις ανάγκες ζήτησης και στις διακυμάνσεις των τιμών. Καθώς, ωστόσο, το προφίλ του κάθε καταναλωτή είναι διαφορετικό και οι δυνατότητες απόκρισης διαφέρουν σημαντικά, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να οργανώνονται σε Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης.

Υπό τον Φο.Σ.Ε. της Mytilineos, ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτυχημένη συμμετοχή του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος στην ενεργοποίηση υπηρεσίας απόκρισης ζήτησης προσφέροντας ενέργεια εξισορρόπησης.

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών τόσο από την πλευρά της Mytilineos, όσο και από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ, αφού δοκιμάστηκε η λειτουργικότητα της σχετικής πλατφόρμας ως προς την συμμετοχή φορτίων (τελικών καταναλωτών) στην αγορά εξισορρόπησης.

Μέσω της συμμετοχής ενός καταναλωτή ή μίας επιχείρησης στο Φο.Σ.Ε. Α/Ζ της Mytilineos ενισχύεται η ευελιξία και η ευστάθεια του Συστήματος, ενώ και ο ίδιος απολαμβάνει χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Πέρα από τη συνεργασία της με μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, η Mytilineos έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, σωρεύοντας περισσότερα επί μέρους φορτία πελατών σε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Mytilineos έχει πραγματοποιήσει ήδη πιλοτικά έργα σε κτήρια γραφείων πελατών της στοχεύοντας να “ξεκλειδώσει” την ευελιξία των κτηρίων μέσα από φορτία ψύξης. θέρμανσης, φωτισμού και φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ