Mytilineos: Μπαίνει στην αγορά του Καναδά με την εξαγορά ηλιακού χαρτοφυλακίου 1,4 GW

Mytilineos: Μπαίνει στην αγορά του Καναδά με την εξαγορά ηλιακού χαρτοφυλακίου 1,4 GW

1,16 δισ. ευρώ το κόστος της επένδυσης

Συμφωνίες για την εξαγορα πέντε φωτοβολταϊκών έργων με αναμενόμενη συνολική ισχύ 1,4 GW στην Αλμπέρτα του Καναδά από την Westbridge Renewable υπέγραψε η Mytilineos.

Η Συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί με αγορά από τη Mytilineos όλων των μετοχών των ακόλουθων θυγατρικών της Westbridge: Georgetown Solar Inc., Sunnynook Solar Energy Inc., Dolcy Solar Inc., Eastervale Solar Inc. και Red Willow Solar Inc. (Εταιρείες Ειδικού Σκοπού / Special Purpose Vehicle, συλλογικά τα «SPVs»). Η Westbridge θα διατηρήσει την κυριότητα των SPV κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των έργων, έως την ολοκλήρωσή τους, η οποία υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Τα έργα

Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε SPV αποτελούνται από τα ακόλουθα:

Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230MWac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta
Sunnynook – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 MWac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta
Dolcy – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 MWac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta
Eastervale – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 MWac (274 MWdc), στο Provost της Alberta και
Red Willow – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 MWac (280 MWdc), στο Stettler County της Alberta.

Κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τα έργα αναμένεται:

1. Να παράγουν 2,1 τεραβατώρες (TWh) ετησίως «πράσινης» ενέργειας, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 200.000 νοικοκυριών για ένα έτος ή να εξαλείψουν τις εκπομπές 330.000 αυτοκινήτων (1.500.000 τόνοι CO2)

2. Να αποτελούν συνολική επένδυση ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων (CAD) (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

3. Τα δύο πιο ανεπτυγμένα έργα, Georgetown και Sunnynook (περίπου 610 MW) αναμένεται να είναι «έτοιμα προς κατασκευή» «RTB») μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα τρία έργα (περίπου 800 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και το RTB να αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2024.

4. Όλα τα Έργα έχουν υποβάλει αίτηση ή/και έχουν εγκριθεί για την εγκατάσταση και χρήση συστήματων συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας («BESS»), συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 1.200 MWh για το συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Η συναλλαγή

Η τιμή αγοράς για κάθε SPV βασίζεται στην πραγματικά εγκατεστημένη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύ συνεχούς ρεύματος του σχετικού έργου και υπόκειται σε τυποποιημένες προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης και χρέους και προσαρμογές σε περίπτωση που το κόστος διασύνδεσης υπερβαίνει τις εκτιμήσεις.

Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης κάθε SPV εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από: τη λήψη έγκρισης της αγοράς και πώλησης από τους μετόχους της Westbridge και το TSX Venture Exchange («TSXV») και τη λήψη ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Alberta Utilities Commission («AUC»).

Η στρατηγική της Mytilineos

Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την Mytilineos στην Βόρεια Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της Εταιρείας για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καναδάς ανακοίνωσε πρόσφατα ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες όπως απευθείας επιχορηγήσεις ή πίστωση φόρου για επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες μπορούν να παρέχουν έως και 30 % επί των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών ορισμένων έργων παραγωγής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές για τη στήριξη της «πράσινης» μετάβασης σε όλες τις επαρχίες του Καναδά. Η επένδυση κεφαλαίου περιλαμβάνει την εν λόγω πίστωση (περίπου 430 εκατ. CAD βάσει του επιλέξιμου κεφαλαίου των έργων).

Η επιλογή της Alberta είναι ιδανική, καθώς η περιοχή επωφελείται από την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στον Καναδά, που απαιτείται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων, αναφέρει η εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Alberta είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Βόρεια Αμερική και έχει στόχο να επιτύχει 30% παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας («ΑΠΕ» έως το 2030. Ταυτόχρονα, έχει θεσπίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία αδειοδότησης που ευνοεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Mytilineos εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πριν από 8 έτη και έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ο πλέον ολοκληρωμένος developer έργων σε ολόκληρο το φάσμα των ΑΠΕ (ηλιακά, αιολικά και αποθήκευσης ενέργειας). Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Εταιρείας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο ανέρχεται σε 10,5 GW. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συνολική ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Εταιρείας θα υπερβαίνει τα 11,9 GW.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ανακοινώνουμε την εξαγορά χαρτοφυλακίου πέντε φωτοβολταϊκών έργων στην επαρχία Alberta του Καναδά, ισχύος 1.410 MW, από την Westbridge, με την οποία είχαμε εκτενείς, γόνιμες και θετικές διαπραγματεύσεις.

Πιστή στην πολιτική της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διεθνώς, η MYTILINEOS προχώρησε στην μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση στην ιστορία της, αξιοποιώντας τα κίνητρα που παραχωρεί η κυβέρνηση του Καναδά σε νέα έργα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Westbridge για τη θετική τους προσέγγιση σε όλη τη διαδρομή, στη Διοίκηση και τα στελέχη του Κλάδου Ενέργειας της MYTILINEOS (και ειδικότερα της M Renewables) καθώς και αυτά των Τομέων Treasury και Strategy και M&A ».

O Stefano Romanin, CEO και Director της Westbridge Renewable σχολίασε, «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ανακοινώνουμε τις οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιό μας στην Αλμπέρτα, οι οποίες όχι μόνο αποδεικνύουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά εδραιώνουν την αξία ολόκληρης της πλατφόρμας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή της, με αποτέλεσμα να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στον Καναδά μέσα σε δύο χρόνια από το RTO μας και να προσελκύσουμε έναν πολυεθνικό επενδυτή όπως η MYTILINEOS για την απόκτηση, κατασκευή και λειτουργία των έργων. Στην ομάδα της MYTILINEOS, είμαστε ευγνώμονες και σίγουροι για την εμπιστοσύνη σας».

Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ποιότητα και τη συνέπεια της δουλειάς μας και προσβλέπουμε στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική μας. Ανυπομονούμε να προωθήσουμε το υπάρχον pipeline μας και να δημιουργήσουμε και να αποκτήσουμε έργα σε αγορές όπου βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ