Νέο, χαμηλότερο, όριο ταχύτητας στη Λεωφ. Βουλιαγμένης

Νέο, χαμηλότερο, όριο ταχύτητας στη Λεωφ. Βουλιαγμένης

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η μείωση του ορίου ταχύτητας στο τμήμα της οδού από την Αλίμου έως την Ποσειδώνος.

Κατά 10 χλμ/ώρα μειώνεται το όριο ταχύτητας στη Λεωφ. Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Η σχετική μελέτη που εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών κατέληξε πως:

1. Με την μείωση του ορίου ταχύτητας κατά 10 km επιτυγχάνεται μείωση των ατυχημάτων με τραυματισμό κατά 10% και μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 20%.

2. Μειώνεται η επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχήματος από 32% που είναι στην ταχύτητα των 80 km/h , σε 4,5% που αντιστοιχεί στην ταχύτητα των 70 km/h.

3. Με την μείωση του ορίου ταχύτητας προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη όπως, μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και των εκπομπών μονοξείδιου του άνθρακα, μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων και σωματιδίων, μείωση της έντασης θορύβου, μείωση του σχηματισμού όζοντος.

4. Με την καθιέρωση ενιαίου ορίου ταχύτητας 70 km/h σε όλο το μήκος της Βουλιαγμένης αυξάνεται η διοχετευτική ικανότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Η διοχετευτική ικανότητα για όριο ταχύτητας στα 80 km/h είναι 1700 οχήματα ανά ώρα και λωρίδα , ενώ για όριο ταχύτητας στα 70 km είναι 1750 οχήματα ανά ώρα και λωρίδα.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της Βουλιαγμένης το όριο ταχύτητας έχει καθοριστεί στα 80 km/h, ενώ σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου Βουλιαγμένης το όριο είναι 70 km/h.

Το όριο των 80 km/h που ισχύει σήμερα, έχει καθιερωθεί τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, όταν κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού τμήματος υπήρχαν ελάχιστες δραστηριότητες.

Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, με πλήθος δραστηριοτήτων, με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και ποικιλόμορφη σύνθεση κυκλοφορίας. Έπρεπε επομένως να επαναξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί το όριο ταχύτητας της οδού με τα νέα δεδομένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ