Πώς θα κερδίσετε έως και 2.200 μετρητά πληρώνοντας με κάρτα

Πώς θα κερδίσετε έως και 2.200 μετρητά πληρώνοντας με κάρτα

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που θεσπίζει τα κίνητρα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών. Για κάθε συναλλαγή που θα πληρώνουμε με πλαιστικό χρήμα και η οποία θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών -κυρίως στους τομείς της οικοδομής, της ψυχαγωγίας κλπ- θα γίνεται έκπτωση 30%. Το ποσό θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα ενώ η μέγιστη έκπτωση θα φτάνει στα 5000 ευρώ. Τι θα κερδίζουμε από φόρους που είναι ουσιαστικά και "ζεστό χρήμα"; Έως και 2.200 ευρώ κάτι που έχει να κάνει με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος. Παρουσιάζουμε το οικονομικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε από τώρα το όφελος και να αποφασίσετε αν θα εξασκήσετε το νέο δικαίωμα που θα σας παρέχει από το νέο έτος η νομοθεσία ή όχι. 

Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών – ο ακριβής κατάλογος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση- θα γίνεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% της συναλλαγής. Το ανώτατο όριο θα φτάνει στα 5000 ευρώ ενώ η έκπτωση θα ισχύσει από το 2022 έως το 2025. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με ο δηλωθέν εισόδημα, ο φορολογούμενος μπορεί να γλιτώσει φόρο ως και 2200 ευρώ. Η τροπολογία προβλέπει:

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Να σημειωθεί ότι για να μην επιβληθεί πρόστιμο 22% επί των ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν έχουν διενεργηθεί, κάποιες συναλλαγές θα μετράνε διπλές. Η τροπολογία αναφέρει: «Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6.».

Οι τρεις κατηγορίες πληρωμών

Με αυτά τα δεδομένα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα σπάνε από το 2022 σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, αυτές που θα μας βοηθάνε να αποφεύγουμε το πρόστιμο του 22% (επί των συναλλαγών που δεν θα έχουμε πληρώσει με κάρτα οι οποίες πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος). Δεύτερον αυτές που θα κάνουμε προς τους γιατρούς οι οποίες θα μετράνε διπλά και θα μας βοηθούν να αποφεύγουμε το πρόστιμο. Και τρίτον τις συναλλαγές που θα μας βοηθάνε να εξασφαλίζουμε έκπτωση φόρου. Όλα αυτά, αποτυπώνονται στο εργαλείο το οποίο έχει ως εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ