Υπολογίστε τα έξοδα αγοράς ακινήτου πριν και μετά την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών

Υπολογίστε τα έξοδα αγοράς ακινήτου πριν και μετά την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου αλλά και τα έξοδα μεταβίβασης -συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, έξοδα υποθηκοφυλακείου κλπ- επηρεάζονται άμεσα από την αλλαγή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

Το εργαλείο οικονομικής ενημέρωσης του fpress.gr σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε την μεταβολή -αύξηση ή μείωση- ανάλογα με την τροποποίηση της τιμής ζώνης. Υπολογίζονται αυτόματα ο φόρος μεταβίβασης -δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του φόρου ακόμη και αν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς 1ης κατοικίας- αλλά και των συμβολαιογραφικών εξόδων (είναι υποχρεωτικά), της δικηγορικής αμοιβής (πλέον είναι προαιρετική), των εξόδων υποθηκοφυλακείου (υποχρεωτικό και αυτό) αλλά και των μεσιτικών (διαμορφώνονται ύστερα από διαπραγμάτευση αλλά σχετίζονται συνήθως με την αξία του ακινήτου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ