Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ μετά τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων

Τι κερδίζουμε από τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ - Τι χάνουμε από την κατακόρυφη αύξηση στην τιμή της κιλοβατώρας και το ψαλίδισμα της έκπτωσης συνέπειας

Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ μετά τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων

Αυτό που απασχολεί σήμερα τον καταναλωτή δεν είναι οι επιμέρους αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά το τι σημαίνει αυτό για την τσέπη του. Το βασικό αυτό ερώτημα το fpress.gr το απαντά με τον πλέον εύκολο τρόπο: Γράψτε τις κιλοβατώρες που καταναλώνετε και η σύγκριση θα γίνει αυτόματα. Αμέσως θα δείτε τη μείωση από τον ΦΠΑ και το ΕΤΜΕΑΡ, την επιβάρυνση από την νέα τιμή της κιλοβατώρας και τη συρρίκνωση της έκπτωσης συνέπειας αλλά και φυσικά το τελικό ποσό το οποίο σε κάθε περίπτωση προκαλεί δέος ειδικά για όσα νοικοκυριά καταναλώνουν πάνω από 2000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο

Το εργαλείο του fpress.gr, βασίστηκε στις ακόλουθες παραδοχές:

  1. Για όσους έχουν κατανάλωση έως και 2000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, η χρέη αυξάνεται από 0,0946 ευρώ στα 0,11058 ευρώ
  2. Για όσους έχουν κατανάλωση πάνω από 2000 κιλοβατώρες, η χρέωση της κιλοβατώρας αυξάνεται από τα 0,10252 ευρώ στα 0,11936 ευρώ
  3. Για το νυχτερινό τιμολόγιο, η τιμή της κιλοβατώρας αναπροσαρμόζεται από τα 0,0661 ευρώ στα 0,07897 ευρώ.
  4. Η έκπτωση συνέπειας μειώνεται από το 10% στο 5% (η έκπτωση ήταν 15% οπότε οι συνεπείς θα υποστούν και νέο χτύπημα)
  5. Ο ΦΠΑ μειώνεται από το 13% στο 6% (έχει ήδη γίνει από τον Μάιο οπότε αυτή τη μείωση τα νοικοκυριά την έχουν ήδη δει στην τσέπη τους)
  6. Η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ περιορίζεται αισθητά στα 0,017 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,02267 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι υπολογισμοί αφορούν στην κατανάλωση ανά τετράμηνο καθώς αυτή είναι και η περίοδος εκκαθάρισης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.