Υπολογίστε μόνοι σας το επίδομα ενοικίου

Το εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει με τρία κλικ το επίδομα λαμβάνοντας υπόψη ακίνητα, εισοδήματα και τόκους

Υπολογίστε μόνοι σας το επίδομα ενοικίου

Τρία βασικά κριτήρια καθορίζουν το αν θα πάρετε το νέο επίδομα ενοικίου όπως επίσης και το ύψος του. Το εισόδημα των μελών του νοικοκυριού, η αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους αλλά και το ύψος των τόκων ή των μερισμάτων που εισπράττει το νοικοκυριό. Το εργαλείο του fpress.gr κάνει τους υπολογισμούς και απαντά στο βασικό ερώτημα. Θα πάρω επίδομα και αν ναι πόσα; 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ