Υπολογίστε τη δόση του στεγαστικού δανείου μετά τη ρύθμιση αλλά και το ύψος της επιδότησης

Ποια θα είναι η επιδότηση, τι θα αλλάζει στη μηνιαία δόση μετά τη μείωση του επιτοκίου και την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής

Υπολογίστε τη δόση του στεγαστικού δανείου μετά τη ρύθμιση αλλά και το ύψος της επιδότησης

Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι δανειολήπτες θα μπορούν να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους από τον πλειστηριασμό -δηλαδή το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη-  δεν θα είναι κάτι περισσότερο από ένας μηχανισμός παραγωγής ρυθμίσεων. Δηλαδή, θα παράγει μια μηνιαία δόση, την οποία θα πρέπει να πληρώνετε για να κρατήσετε το σπίτι σας στην κατοχή σας. 

Η ρύθμιση, θα μπορεί να εμπεριέχει την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως και κατά 25 χρόνια όπως επίσης και τη μείωση του επιτοκίου ώστε να μην ξεπερνά το 2%. Θα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επιδότηση από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού με ένα ποσοστό το οποίο θα κυμαίνεται από το 20% έως το 50% για τα στεγαστικά δάνεια ή θα διαμορφώνεται στο 30% για τα επιχειρηματικά δάνεια υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πληροί ο ενδιαφερόμενος τα εισοδηματικά αλλά και τα υπόλοιπα κριτήρια ένταξης. Πώς όμως θα αλληλεπιδρούν όλα αυτά στο δικό σας δάνειο; Το Fpress.gr παρουσιάζει το εργαλείο που κάνει όλους τους σχετικούς υπολογισμούς. Δηλαδή, αποτυπώνει τις συνέπειες και από τις τρεις προωθούμενες παρεμβάσεις στα κόκκινα δάνεια. Κάντε τους υπολογισμούς σας και καταλήξτε στο συμπέρασμα που σας χρειάζεται: το ποσό της νέας δόσης όπως αυτό θα προκύπτει πριν αλλά και μετά τον υπολογισμό της επιδότησης που θα γίνεται από το κράτος.

Το εργαλείο καλύπτει δάνεια, το υπόλοιπο των οποίων δεν ξεπερνά το όριο των 130.000 ευρώ. Και αυτό, διότι τα δάνεια μεγαλύτερου ύψους θα σας πετούν αυτομάτως εκτός ρύθμισης (σ.σ προσοχή για τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση κύριας κατοικίας, το όριο διαμορφώνεται στα 100.000 ευρώ). Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε τη δόση ακόμη και αν η διάρκεια του δανείου επιμηκυνθεί κατά 25 χρόνια. Προσοχή όμως. Το σενάριο που θα φτιάξετε θα πρέπει να στέκει στη λογική. Αν ήδη, υπολείπονται 25 χρόνια για την αποπληρωμή του κόκκινου δανείου σας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορεί να δοθεί επιμήκυνση 25 ετών καθώς θα λαμβάνεται υπόψη και ο βιολογικός παράγοντας. Η τράπεζα δεν θα προτείνει ρύθμιση που θα οδηγεί στην αποπληρωμή του δανείου μετά τη συμπλήρωση του 80ου έτους. Εκτός και αν συμπεριλάβετε στη ρύθμιση κάποιο νεώτερο συγγενικό σας πρόσωπο.

Στο εργαλείο που ακολουθεί, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία όπως ακριβώς ζητούνται στη σχετική φόρμα με την ένδειξη "Εισαγωγή στοιχείων". Όλες οι απαντήσεις που ζητάτε θα υπολογιστούν αυτόματα στην φόρμα με την ένδειξη "Πλατφόρμα ρύθμισης στεγαστικών"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ