Υπολογίστε τη δόση του στεγαστικού δανείου μετά τη ρύθμιση

Ποια θα είναι η επιδότηση, τι θα αλλάζει στη μηνιαία δόση μετά τη μείωση του επιτοκίου και την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής

Υπολογίστε τη δόση του στεγαστικού δανείου μετά τη ρύθμιση

Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι δανειολήπτες θα μπορούν να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους από τον πλειστηριασμό -δηλαδή το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη-  δεν θα είναι κάτι περισσότερο από ένας μηχανισμός παραγωγής ρυθμίσεων. Δηλαδή, θα παράγει μια μηνιαία δόση, την οποία θα πρέπει να πληρώνετε για να κρατήσετε το σπίτι σας στην κατοχή σας. 

Η ρύθμιση, θα μπορεί να εμπεριέχει την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως και κατά 25 χρόνια όπως επίσης και τη μείωση του επιτοκίου ώστε να μην ξεπερνά το 2%. Θα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επιδότηση από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού με ένα ποσό που θα αντιστοιχεί σε έως και το 33% της μηνιαίας δόσης. Πώς όμως θα αλληλεπιδρούν όλα αυτά στο δικό σας στεγαστικό δάνειο; Το Fpress.gr παρουσιάζει σήμερα το εργαλείο που κάνει όλους τους σχετικούς υπολογισμούς. Δηλαδή, αποτυπώνει τις συνέπειες και από τις τρεις προωθούμενες παρεμβάσεις στα κόκκινα δάνεια. Κάντε τους υπολογισμούς σας και καταλήξτε στο συμπέρασμα που σας χρειάζεται: το ποσό της νέας δόσης.

Το εργαλείο καλύπτει δάνεια, το υπόλοιπο των οποίων δεν ξεπερνά το όριο των 130.000 ευρώ. Και αυτό, διότι τα δάνεια μεγαλύτερου ύψους θα σας πετούν αυτομάτως εκτός ρύθμισης. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε τη δόση ακόμη και αν η διάρκεια του δανείου επιμηκυνθεί κατά 25 χρόνια. Προσοχή όμως. Το σενάριο που θα φτιάξετε θα πρέπει να στέκει στη λογική. Αν ήδη, υπολείπονται 25 χρόνια για την αποπληρωμή του κόκκινου δανείου σας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορεί να δοθεί επιμήκυνση 25 ετών καθώς θα λαμβάνεται υπόψη και ο βιολογικός παράγοντας.