Υπολογισμός του κατώτατου μισθού για υπαλλήλους άνω και κάτω των 25 ετών

Υπολογισμός του κατώτατου μισθού για υπαλλήλους άνω και κάτω των 25 ετών

Με το εργαλείο του fpress.gr μπορείτε από τώρα να υπολογίσετε τον νέο κατώτατο μισθό. Λαμβάνονται υπόψη οι τριετίες, το επίδομα γάμου και η ηλικία του υπαλλήλου ενώ αφαιρούνται φόροι (όπου επιβάλλονται) και ασφαλιστικές εισφορές ώστε η σύγκριση να μπορεί να γίνει επί των καθαρών αποδοχών. Επίσης, προσφέρονται διάφορα εναλλακτικά σενάρια αύξησης του νέου κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1/2/2019 ώστε να μπορείτε να "