Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Υπολογίστε την επιδότηση που δικαιούστε με τρία κλικ

Από τις 9 Μαίου έως και τις 20 Ιουνίου σε λειτουργία η πλατφόρμα για τον υπολογισμό της επιδότησης

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Υπολογίστε την επιδότηση που δικαιούστε με τρία κλικ

 

Έως τις 20 Ιουνίου στις 15:00 το μεσημέρι θα μπορούν να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την έκδοση των δύο vouchers που θα μπορούν να εξαργυρωθούν για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα αλλά και για την εγκατάστασή του. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επιδότηση 50-60% για την αγορά της συσκευής αλλά και ένα επιπλέον ποσό για την εγκατάσταση. Έτσι, η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1122 ευρώ αν προστεθεί η αξία και των δύο vouchers.

To εργαλείο του fpress.gr υπολογίζει ακριβώς το ποσό που δικαιούστε. Οι επιταγές επιδότησης θα είναι δύο. Η πρώτη θα αφορά στην αγορά της συσκευής και η δεύτερη στην παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση. Τα βασικά κριτήρια για τον υπολογισμό της επιδότησης είναι δύο:

  1. Το μέσο ατομικό εισόδημα ανά νοικοκυριό και
  2. Το μέγεθος του ηλιακού που θα τοποθετηθεί.

Για τον υπολογισμό του μέσου ατομικού εισοδήματος, διαιρείται το οικογενειακό εισόδημα όπως έχει αποτυπωθεί στη φορολογική δήλωση του 2022 με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Έτσι, αν το οικογενειακό εισόδημα είναι 20.000 ευρώ και η οικογένεια είναι 4μελής, το μέσο ατομικό εισόδημα θα υπολογιστεί στα 5000 ευρώ και ο ενδιαφερόμενος θα εξασφαλίσει επιδότηση 60% που είναι και η μεγαλύτερη.

Αυτό που χρειάζεται είναι να γράψετε στο εργαλείο το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό μελών του νοικοκυριού (όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση αλλά και τη χωρητικότητα του θερμοσίφωνα σε λίτρα. Αυτομάτως θα υπολογιστούν:

  1. Το ποσοστό επιδότησης
  2. Η μέγιστη επιδότηση χωρίς ΦΠΑ και
  3. Η μέγιστη επιδότηση με ΦΠΑ

Είναι προφανές ότι το ποσοστό της επιδότησης υπερισχύει και το πλαφόν της επιδότησης λειτουργεί ως κόφτης. Άρα, αν πάρετε ένα ηλιακό που κοστίζει 1500 ευρώ και δικαιούστε επιδότηση 50%, τότε δεν θα επιδοτηθείτε για τα 750 ευρώ που είναι το 50% αλλά για τα 673 ευρώ που είναι το πλαφόν.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

  • Δεν είναι επιλέξιμες για αίτηση κατοικίες για τις οποίες, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έχει ληφθεί ενίσχυση ή έχει υποβληθεί αίτηση για να ληφθεί ενίσχυση για αγορά Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).
  • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.
  • Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.
  • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
  • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ). Πρακτικά, για το μονομελές νοικοκυριό το όριο είναι 30.000 ευρώ, για το ζευγάρι 60.000 ευρώ για το τριμελές νοικοκυριό 90.000 ευρώ κ.ο.κ

Οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).

- Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας. Άρα, η σύζυγος μπορεί να κάνει αίτηση για την κύρια κατοικία και ο σύζυγος για το εξοχικό εφόσον φυσικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Τα δύο vouchers

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει δύο επιταγές (vouchers). Η μία αφορά την επιδότηση αγοράς του προϊόντος και η άλλη την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

- Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει κάθε επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα ή αντίστοιχα για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί:

- αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμή αγοράς/υπηρεσίας,

- αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ