ΕΧΑΕ: Στο 5,09% ανήλθε το ποσοστό της Capital Group Companies

ΕΧΑΕ: Στο 5,09% ανήλθε το ποσοστό της Capital Group Companies

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 09.07.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.07.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας και έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου στην Capital Research and Management Company, τον σύμβουλο επενδύσεων της.


Η SMALLCAP WORLD FUND, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 09.07.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.07.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι εγγεγραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Investment Company Act του 1940. Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας και έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου στην Capital Research and Management Company, τον σύμβουλο επενδύσεων της.

Με τη σειρά της, η THE CAPITAL GROUP COMPANIES, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 09.07.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.07.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

The Capital Group Companies, Inc.,
Capital Research and Management Company

Η Capital Group Companies, Inc. ("CGC") είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company ("CRMC"). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εδρεύει στις ΗΠΑ και είναι διαχειριστής επενδύσεων στην οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων «American Funds», άλλων συλλογικών επενδυτικών οχημάτων, καθώς και ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται επενδύσεις σε μετοχές για διάφορες εταιρείες επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ