Σε τροχιά ανάκαμψης οι εισηγμένες

Σε τροχιά ανάκαμψης οι εισηγμένες


Με ιδιαίτερα καλό ρυθμό κατά το 2018 κινούνται οι εισηγμένες όπως αποδεικνύουν τα δημοσιοποιημένα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου της χρήσης.

Από 161 εισηγμένες ο κύκλος εργασιών δείχνει να κινείται με ρυθμό ανόδου της τάξης του 7,8%, τα EBITDA κινούνται με άνοδο 8,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη δείχνουν να έχουν σημαντική αύξηση κινούμενα με ρυθμό της τάξης του 22,5%.

Οι εταιρείες πραγματοποίησαν στο πρώτο εξάμηνο του 2018 συνολικό κύκλο εργασιών στα 33,4 δισ. ευρώ έναντι 30,98 δισ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας άνοδο 7,8%. Την ίδια περίοδο οι συγκεκριμένες εταιρείες «παρήγαγαν» συνολικά λειτουργικά κέρδη EBITDA 3,98 δισ. ευρώ έναντι 3,67 δισ. ευρώ, ήτοι άνοδο σε ετήσια βάση 8,27%, και τέλος καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 979,4 εκατ. ευρώ έναντι 799,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 22,5%.

Διαπιστώνεται το ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ότι από το σύνολο των εταιρειών το 64% είναι κερδοφόρο. Με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης αναμένεται σίγουρα το ποσοστό των κερδοφόρων να είναι πάνω από 60%, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ