Ιδού ποιες επιχειρήσεις θα διαγραφούν από το Χ.Α. το 2017

Ιδού ποιες επιχειρήσεις θα διαγραφούν από το Χ.Α. το 2017
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της χθεσινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εταιρικές πράξεις.

Συγκεκριμένα:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «Alpha Trust» από €0,30 σε €0,41 και παύση διαπραγμάτευσης των 3.093.252 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να αντικατασταθούν από 773.313 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, κατόπιν της συνένωσης του αριθμού των μετοχών (reverse split) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από €0,41 σε €1,64. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017.

Επίσης, από την Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρίας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,64 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €1,64 σε €1,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του reverse split, είναι η Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 773.313 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τελική ονομαστική αξία εκάστης €1,00 είναι η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017.

Επιπροσθέτως, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, η Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ορίζεται ως ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των εταιριών «Χατζηιωάννου Α.Β.Ε.Ε.», «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.», «Alsinco», «Παρνασσός Επιχειρήσεις Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.», «Spider», οι οποίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και εντός των παρεχομένων από το Χρηματιστήριο Αθηνών προθεσμιών δεν προέβησαν σε ενέργειες για την άρση των λόγων αναστολής των μετοχών τους (άρθρα 2.6.12. και 2.6.14. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), καθώς και των μετοχών της εταιρίας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.» (GRS508003001), η οποία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και δεν προέβη σε ενέργειες για την άρση των λόγων αναστολής των μετοχών της (άρθρο 32 Κανόνων Λειτουργίας ΕΝ.Α.)

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

2. Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «CENERGY HOLDING SA» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 02/01/2017.

3. Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «CENERGY HOLDING SA» από την εταιρία – Μέλος «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 02/01/2017.

H Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ενημερώθηκε σχετικά με την επικείμενη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας Τράπεζα Κύπρου από το ΧΑ και την εισαγωγή της στην Κύρια αγορά του London Stock Exchange. Ως συνέπεια της επικείμενης διαγραφής των μετοχών, συναλλαγές στα Προϊόντα Δανεισμού επί της μετοχής ΚΥΠΡ δεν θα πραγματοποιούνται στο ATHEX από 02/01/2017. Η ΕΤ.ΕΚ θα ασκήσει το δικαίωμα επιστροφής για λογαριασμό όλων των δανειοληπτών των συμβάσεων αυτών για όσες θέσεις έχουν απομείνει την 30/12/2016.

Επιπλέον, ενέκρινε όπως αρθούν οι υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από 02/01/2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ