Σύμπραξη ερευνητικών κέντρων-ΑΕΙ για μεταφορά τεχνολογίας σε επιχειρήσεις

 Σύμπραξη ερευνητικών κέντρων-ΑΕΙ για μεταφορά τεχνολογίας σε επιχειρήσεις

Συμφωνία πλαίσιο για τη δράση  «ΣΠΕΙΡΑ» που χρηματοδοτείται με 166 εκ. ευρώ μέσω μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ «Ορίζοντας 2020»

Η μετουσίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας αποτελεί τον στόχο του Σχεδίου Δράσης «ΣΠΕΙΡΑ», μέσω του οποίου η δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) αξιοποιείται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Οι φορείς υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο για τη δράση που χρηματοδοτείται με 166 εκ. ευρώ μέσω μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Οι υφιστάμενες ελλείψεις στο ζήτημα της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν μέσα από την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας. Μεταξύ άλλων θα συστηματοποιηθούν διαδικασίες και θα εμπλουτιστούν οι υπηρεσίες της Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, η οποία θα ενισχύσει την επικοινωνία της με επιχειρήσεις και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να υποστηρίξει την δικτύωση των πέντε φορέων και την αξιοποίηση των ώριμων τεχνολογιών τους δημιουργώντας αξίες, αποτελέσματα και εισροές που θα διασφαλίσουν τη μελλοντική σταθερότητα και βιωσιμότητα της συνεργασίας τους.

«Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός» χαρακτήρισε τη σύμπραξη ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, παρεμβαίνοντας διαδικτυακά στη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης της δράσης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. «Γίνεται μία προσπάθεια να αξιοποιήσουμε την εξειδικευμένη γνώση. Δεν θα είναι μόνο καλό το αποτέλεσμα αλλά θα βοηθηθούν και άλλες προσπάθειες. Ελπίζουμε να έχουμε και άλλες "σπείρες" στη χώρα», επισήμανε ο υφυπουργός.

Τη βεβαιότητα ότι «τα κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας θα βοηθήσουν ακριβώς στη διάδοση των αποτελεσμάτων», εξέφρασε -επίσης μέσω διαδικτυακής παρέμβασης- ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής. «Πρόκειται για σύμπραξη ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων που θα εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζουμε να δούμε και στο μέλλον τέτοιες αντίστοιχες δράσεις», είπε.

Τα στοιχεία που όπως επισήμανε καθιστούν το ΕΚΕΤΑ «ισχυρό πόλο διεξαγωγής ερευνητικής δραστηριότητας», παρουσίασε ο πρόεδρος του Δρ. Δημήτρης Τζοβάρας σημειώνοντας πως «η ερευνητική αυτή δραστηριότητα έχει οδηγήσει και σε υψηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες μεταφοράς τεχνολογίας» και «μόνον την τελευταία πενταετία το ΕΚΕΤΑ κατέθεσε 16 αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υλοποίησης 451 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών έρευνας προς τη βιομηχανία, ενώ σήμερα λειτουργούν 19 spin off εταιρείες του ΕΚΕΤΑ». Εξήγησε δε ότι μέσω του νέου σχεδίου δράσης το ΕΚΕΤΑ επεκτείνει και αναβαθμίζει ποιοτικά τη δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας και στρέφεται σε δράσεις μεγάλης κλίμακας και συνεργατικού τύπου.

Αμοιβαία επωφελή χαρακτήρισε τη συμφωνία ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ Στέλιος Κατρανίδης, σημειώνοντας ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός κόμβου μεταφοράς τεχνολογίας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και ότι ενδυναμώνει περαιτέρω τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα και την αγορά εργασίας. «Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος μέσα στο πανεπιστήμιο», ανέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ