ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,8% πέρυσι στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Μικρότερη ήταν η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης, καθώς σημείωσε άνοδο κατά 2,6 δισ. ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,8% πέρυσι στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Αύξηση κατά 4,5 δισ. ευρώ (από 118,2 δισ. ευρώ σε 122,7 δισ. ευρώ) ή κατά 3,8% σημείωσε πέρυσι, σε σύγκριση με το 2018, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Μικρότερη ήταν η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης, καθώς σημείωσε άνοδο κατά 2,6 δισ. ευρώ (από 124,4 δισ. ευρώ σε 127 δισ. ευρώ) ή κατά 2,1%. Καθώς, παράλληλα, βελτιώθηκε η αποταμίευση, με το ποσοστό αποταμίευσης των που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα να είναι -3.5% το 2019 έναντι -5,2% το 2018.

Από τα στοιχεία για τους ετήσιους μη- χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 17,1% το 2019, σε σύγκριση με 16,8% το 2018.

*Πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2018. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ (στα 76,6 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (στα 73,5 δισ. ευρώ).

*Η συνολική οικονομία παρουσίασε πέρυσι καθαρή λήψη δανείων -1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2018 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε -4,3 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ