Εκτός μικροπιστώσεων οι τράπεζες

Εκτός μικροπιστώσεων οι τράπεζες

Μετά τις αντιρρήσεις της ΕΚΤ οι τράπεζες εξαιρούνται από τη διαδικασία χορήγησης μικροπιστώσεων.

Η ΕΚΤ φέρεται να ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις και να εξαιρεθούν οι τράπεζες από τη δυνατότητα παροχής των χορηγήσεων, φοβούμενη πως μια συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα επηρέαζε την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Μετά τις αντιρρήσεις της ΕΚΤ το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί με την πρόβλεψη πως μικροχρηματοδοτήσεις ύψους έως και 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις θα μπορούν να δίνουν άλλοι, μη τραπεζικοί φορείς, όπως επιμελητήρια.

Ωστόσο ορισμένες συστημικές τράπεζες παρέχουν ήδη μικροχρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως καλύπτονται από προγράμματα εγγυήσεων της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και για τον λόγο αυτό δεν προκαλείται κίνδυνος για την κεφαλαιακή επάρκεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ