Στις αγορές η Ελλάδα για τουλάχιστον 5 δις. ευρώ το 2018

Για εξόδους πριν και μετά την έξοδο από το 3ο μνημόνιο προϊδεάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Στις αγορές η Ελλάδα για τουλάχιστον 5 δις. ευρώ το 2018

Ως προαναγγελία εξόδου στις αγορές για την άντληση τουλάχιστον 5 δις. ευρώ μέσα στο 2018 –στην πραγματικότητα το νούμερο θα είναι αρκετά μεγαλύτερο- εκλαμβάνεται ο πίνακας για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους που δημοσιεύεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Ύστερα από πολλά χρόνια μείωσης της έκθεσης στα ομόλογα, για πρώτη φορά προβλέπεται αύξηση του δανεισμού μέσω των αγορών στα 57,28 δις. ευρώ από 52,18 δις. ευρώ το 2017.

Το προσχέδιο προεξοφλεί το τέλος του 3ου μνημονίου και την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας αποκλειστικά μέσω των αγορών μετά τον Αύγουστο του 2018. Αυτή η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει η αντίστροφη πορεία από αυτή που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα: αντί να δανειζόμαστε από τον ESM για να αποπληρώνουμε ομόλογα, θα δανειζόμαστε απευθείας από τις αγορές για να αποπληρώνουμε παλαιότερα ομόλογα, δόσεις κυρίως του ΔΝΤ και τόκους. Εννοείται ότι αυτή η διαδικασία θα ανεβάσει το ποσό των τόκων που θα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους κάτι όμως που θα συμβεί μετά το 2018. Για την επόμενη χρονιά, οι τόκοι προβλέπεται να παραμείνουν σταθεροί.

Το ότι το ποσό των ομολόγων θα είναι πάνω από πέντε δις. ευρώ, μπορεί να το προβλέψει κανείς με ασφάλεια για τον εξής λόγο. Αν η καθαρή αύξηση της έκθεσης στα ομόλογα είναι πέντε δις. ευρώ. τότε σημαίνει ότι το ποσό που θα πρέπει να αντληθεί από τις αγορές θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς ένα μέρος θα διατεθεί για την αποπληρωμή παλαιών ομολόγων.

Στα 5,7 δις. ευρώ ή στο 3,1% του ΑΕΠ, ποσό αντίστοιχο με αυτό του 2017 (5,65 δις. ευρώ) θα χρειαστεί να καταβληθεί το 2018 για τους τόκους που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Το χρέος σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί ελαφρά ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 175,6% (από 176,8%) παρά την αύξηση του σε απόλυτο μέγεθος από τα 318,7 δις. ευρώ το 2017, στα 327,9 δις. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, το χρέος προβλέπεται να αυξηθεί στα 344,9 δις. ευρώ από 334,7 δις. ευρώ το 2017 με την αναλογία ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 184,2% του ΑΕΠ από 185,2% του ΑΕΠ το 2017.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο μεσοπρόθεσμο, για πρώτη φορά το 2018 προβλέπεται να υπάρξει αύξηση των ομολόγων, δηλαδή του εκτός μηχανισμού, τμήματος του χρέους. Η έκθεση σε ομόλογα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 57,28 δις. ευρώ το 2018 από το χαμηλό των 52,18 δις. ευρώ που αναμένεται να διαμορφωθεί το 2017. Υπενθυμίζεται ότι το 2013, η έκθεση στα ομόλογα έφτανε στα 76,296 δις. ευρώ αλλά ο αποκλισμός της Ελλάδας από τις αγορές, έφερε τη σημαντική μείωση (σ.σ η Ελλάδα δανειζόταν από τον μηχανισμό και αποπλήρωνε ομόλογα). Η αντιστροφή της τάσης για το 2018 αναμένεται λόγω της προσδοκίας ότι αφενός θα υπάρξουν και άλλες δοκιμαστικές έξοδοι πριν από το τέλος του 3ου μνημονίου τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς και αφετέρου διότι οι όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το β’ εξάμηνο του 2018, θα καλυφθούν μέσω της πρόσβασης στις αγορές.

Μειωμένη αναμένεται να είναι το 2018 και η έκθεση στους βραχυπρόθεσμους τίτλους και ουσιαστικά στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου με το υπόλοιπο να περιορίζεται στα 13,7 δις. ευρώ από 14,9 δις. ευρώ το 2017. Όσον αφορά στα δάνεια, θα αυξηθούν –λόγω των τελευταίων εκταμιεύσεων που προγραμματίζονται μέσα στο 2018- στα 264,92 δις. ευρώ