Βιομηχανική παραγωγή: Πού οφείλεται η κάμψη του Ιουνίου

Βιομηχανική παραγωγή: Πού οφείλεται η  κάμψη του Ιουνίου
Μείωση κατά 6,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη

του Ιουνίου 2013, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 3,2%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,7% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,7%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 3,6%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 18,2%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,6%.

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,2% της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,9%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,9%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 12,4%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,4%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ