Διευκρινίσεις για τον αιγιαλό: Δεν περιορίζεται η κοινή χρήση της παραλίας

Διευκρινίσεις για τον αιγιαλό: Δεν περιορίζεται η κοινή χρήση της παραλίας

Η κοινή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας δεν αίρεται με τις επίμαχες ρυθμίσεις διευκρινίζει μεταξύ άλλων το υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα που προέκυψε γύρω από το επίμαχο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

1.Προς άρση κάθε παρανόησης επί του θέματος, η κοινή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας δεν αίρεται με τις επίμαχες ρυθμίσεις. Σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν ορίζεται ότι είναι επιτρεπτή η αποκλειστική χρήση του αιγιαλού και της παραλίας. Σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν περιορίζεται με κανένα τρόπο η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.Πρόθεση του νομοσχεδίου είναι όχι μόνο να διατηρήσει τους περιορισμούς για την απλή χρήση του αιγιαλού, αλλά εκτός από τους υπάρχοντες περιορισμούς, δηλαδή του εμβαδού (500τμ) και της μεταξύ των παραχωρήσεων απόσταση (100μ), να θεσπίσει επιπλέον περιορισμούς, όπως τον καθορισμό ανώτατου συντελεστή παραχωρούμενου αιγιαλού. Επιπλέον με υπουργική απόφαση μπορούν να τίθενται και επιπλέον περιορισμοί, αν η μορφολογία και το μέγεθος κάποιου αιγιαλού το απαιτεί, προκειμένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση για τους πολίτες. (π.χ. εμβαδόν μικρότερο των 500τμ για κάθε παραχώρηση για παραλίες μικρές σε εμβαδόν). Δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια και των σχετικών σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, είναι η ρητή προσθήκη στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή, η πρόβλεψη για τη διατήρηση του ανώτατου εμβαδού ανά παραχώρηση των 500 τ.μ., τη μείωση της ελεύθερης ζώνης των 100 μέτρων σε 70 μ. και τον καθορισμό ανώτατου συντελεστή παραχωρούμενου αιγιαλού, ο οποίος θα λειτουργεί διορθωτικά αν η κάλυψη που προκύπτει από το ανώτατο εμβαδό ανά παραχώρηση είναι μεγάλη.

2.Η δυνατότητα νομιμοποίησης δίδεται μόνο για όποια έργα ρητά επιτρέπονται, όχι μόνο από το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλά και από τον ισχύοντα Ν.2971/2001. Άρα κανένα έργο οικοδομικό, κατοικίες, ξενοδοχεία κλπ που ρητά απαγορεύεται να κατασκευάζονται εντός αιγιαλού, δεν εξαιρούνται από την κατεδάφιση. Επιπροσθέτως, με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική η υποβολή μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων, προκειμένου ένα έργο να νομιμοποιηθεί, καθιστώντας την περιβαλλοντολογική διάσταση βασική και απαραίτητη.

Δεν θα πρέπει να συγχέεται η πρόβλεψη του νομοσχεδίου αυτού με τις ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου, οι οποίες έχουν επίσης αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση. Αυτές οι τελευταίες δεν αφορούν σε καμία περίπτωση κατεχόμενα ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη αιγιαλού/παραλίας.

3.Καμία επέκταση εγκατάστασης δε θα γίνει μέσω των επιχωματώσεων, ούτε θα δημιουργηθούν μόνιμες κατασκευές. Επιχωματώσεις επιτρέπονται μόνο σε τουριστικές μονάδες που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις ή σε ΕΣΧΑΣΕ-ΕΣΧΑΔΑ, δηλαδή αφορούν σε μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από την Ελληνική Πολιτεία με βάση προβλεπόμενες σε νόμο διαδικασίες και προϋποθέσεις. Η δημιουργία ξηράς, θα υλοποιείται με δαπάνες των επενδυτών και θα αποτελεί υποχρεωτικά αιγιαλό, δηλαδή κοινόχρηστη περιουσία του Δημοσίου, την οποία το Δημόσιο θα εκμισθώνει στον επενδυτή σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου. Ασφαλώς η δυνατότητα έγκρισης ενός έργου πρόσχωσης που θα περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες κατηγορίες επενδύσεων, θα γίνεται μόνο εφ’ όσον εγκριθούν αυστηρές μελέτες περιβαλλοντολογικών όρων και διασφαλισθεί πλήρως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών

Η αντικειμενικοποίηση του τιμήματος παραχώρησης

Η υποχρεωτική υποβολή μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων για κάθε μορφή έργου εντός του αιγιαλού, ακόμα και σε περιπτώσεις που η κείμενη νομοθεσία δεν το απαιτεί.

Η άμεση χάραξη του συνόλου του αιγιαλού της χώρας, με αποτέλεσμα και την μεγαλύτερη δυνατότητα προστασίας τους αλλά και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για κάθε επιμέρους χάραξη.

Η διασφάλιση παντού της καλύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού στην ζώνη αιγιαλού/παραλίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί με προσοχή τις προτάσεις που κατατίθενται στην δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται σε συνεργασία με πολλούς φορείς αλλά και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις προκειμένου να ανταλλαχθούν απόψεις και να επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Ήδη σήμερα έγινε συνάντηση με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με την οποία υπήρξε μία εποικοδομητική συζήτηση και καταγράφηκαν πολλές χρήσιμες απόψεις, ενώ δόθηκαν και πολλές διευκρινίσεις σχετικά με το νομοσχέδιο. Οι επαφές αυτές θα συνεχιστούν και μετά την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 13 Μαΐου με σκοπό την καταγραφή όσον το δυνατόν περισσότερων απόψεων προκειμένου το νομοσχέδιο να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στον σκοπό του.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΣχΝ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΑΡΘΡΟ Ν.2971/2001

ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοινόχρηστος χαρακτήρας αιγιαλού - παραλίας

Διασφάλιση με ρητές αναφορές στα άρθρα:

 • Άρθρο 2 παρ. 1 και 3
 • Άρθρο 10 παρ. 3
 • Άρθρο 11 παρ. 2
 • Άρθρο 23 παρ. 2 στ)
 • Άρθρο 2 παρ. 1
 • Άρθρο 13 παρ. 1
 • Προστίθεται για πρώτη φορά στην Επιτροπή γεωλόγος
 • Συστήνεται για πρώτη φορά Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου της οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, λόγω της σοβαρότητας των ιδιοκτησιακών διαφορών που δημιουργεί η χάραξή του μεταξύ Κράτους και ιδιωτών.
 • Προαιρετική χάραξη
 • Αιτιολογημένη απόφαση χάραξης

Διασφάλιση με ρητές αναφορές στα άρθρα:

Δεν υπάρχει τροποποίηση

Διαδικασία χάραξης αιγιαλού

Χάραξη με βάση τα έτοιμα υπόβαθρα των ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο Α.Ε, για όλη την επικράτεια, εντός έξι μηνών, με τρόπο αντικειμενικό και διαφανή.

Οι ήδη χαραγμένοι αιγιαλοί δεν θίγονται.

3-4

Χάραξη από Επιτροπή, με επιτόπια αυτοψία και για μήκος ακτής 500 μέτρων.

Αποτέλεσμα: αυτή τη στιγμή μόνο το 10% του αιγιαλού έχει χαραχτεί για το σύνολο της επικράτειας.

3-5

Επιτάχυνση της διαδικασίας χάραξης αιγιαλού

Καθολική χάραξη σε όλη την επικράτεια

Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων

Σύνθεση Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού

4

3

Η ειδικότητα του γεωλόγου θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη για τις υποθέσεις καθορισμού παλαιού αιγιαλού, στις οποίες κρίσιμο στοιχείο αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ιδιοσυστασία του εδάφους.

Σκοπός της σύστασης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν δικαιότερης κρίσης.

Παραλία

5

 • Προαιρετική χάραξη
 • Αιτιολογημένη απόφαση χάραξης
  • Όρια παραχωρούμενου εμβαδού και ελάχιστων αποστάσεων: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται «το ανώτατο εμβαδόν του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος αιγιαλού ή και κοινόχρηστης παραλίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 και οι όροι που διασφαλίζουν την δυνατότητα χρήσης των πραγμάτων της παραγράφου 1 εκ μέρους του κοινού (όπως ιδίως αποστάσεις μεταξύ των παραχωρούμενων τμημάτων κ.λπ.) λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και των λοιπών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προς παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας.». Με την απόφαση αυτή μπορεί να τίθενται και μικρότερα όρια ως προς το εμβαδό της παραχωρούμενης έκτασης (π.χ. έως 200 τ.μ. αντί για 500 τ.μ.) για αιγιαλούς/παραλίες με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

7 παρ. 1

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια και των σχετικών σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, είναι η ρητή προσθήκη στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή, η πρόβλεψη για τη διατήρηση του ανώτατου εμβαδού ανά παραχώρηση των 500 τ.μ., τη μείωση της ελεύθερης ζώνης των 100 μέτρων σε 70 μ. και τον καθορισμό ανώτατου συντελεστή παραχωρούμενου αιγιαλού, οποίος θα λειτουργεί διορθωτικά αν η κάλυψη που προκύπτει από το ανώτατο εμβαδό ανά παραχώρηση είναι μεγάλη.

 • Υπολογισμός αποζημίωσης για παραχώρηση απλής χρήσης: βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (Γεωγραφική Περιοχή, Μέγεθος Παραχωρούμενου Χώρου, Περιβαλλοντική Επίπτωση, Απόδοση Μισθωτικής Αξίας, Εμβαδόν Χώρου, Διάρκεια Μίσθωσης)

23 παρ. 2 στ)

16

 • Όρια παραχωρούμενου εμβαδού και ελάχιστων αποστάσεων: ανώτατο εμβαδό 500 τ.μ. και ελεύθερες ζώνες μήκους τουλάχιστον 100 μ.
 • Ο περιορισμός της ελεύθερης ζώνης 100 μ. δεν εφαρμόζονταν για παραχώρηση σε όσους έχουν όμορες με τον αιγιαλό εγκαταστάσεις, οι οποίοι δικαιούνται την παραχώρηση έκτασης που καθορίζεται από τις προβολές του οικοπέδου τους.
 • Υπολογισμός αποζημίωσης για παραχώρηση απλής χρήσης: Καθορισμός με βάση τις μισθωτικές αξίες της περιοχής με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν υποκειμενικές κρίσεις και να μην διασφαλίζονται επαρκώς τα συμφέροντα του Δημοσίου.

13 παρ. 3, 4

13 παρ. 2

Ανάγκη ευελιξίας και προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Ανάγκη καθορισμού αντικειμενικών κριτηρίων για τον καθορισμό ανταλλάγματος, που θα απηχούν την πραγματική αξία του παραχωρούμενου αιγιαλού για την άσκηση της δραστηριότητας την οποία εξυπηρετεί.

Παραχώρηση αιγιαλού για εκτέλεση έργων

 • Υποβολή αίτησης στην Κτηματική Υπηρεσία, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Προθεσμία 4 μηνών για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Υπολογισμός αποζημίωσης: βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (Γεωγραφική Περιοχή, Μέγεθος Παραχωρούμενου Χώρου, Περιβαλλοντική Επίπτωση, Απόδοση Μισθωτικής Αξίας, Εμβαδόν Χώρου, Διάρκεια Μίσθωσης)
 • Υποβολή αίτησης στην Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ζητούσε γνώμη δεκατεσσάρων άλλων Υπηρεσιών.
 • Διάρκεια διαδικασίας έως και 4 χρόνια.
 • Υπολογισμός αποζημίωσης: Καθορισμός με βάση τις μισθωτικές αξίες της περιοχής με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν υποκειμενικές κρίσεις και να μην διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου

12

Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων έργων, υπήρχε ασάφεια ως προς το δικαίωμα ή όχι του Δημοσίου να ζητήσει αντάλλαγμα.

14

Ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας παραχώρησης.

Διασφάλιση πριν την παραχώρηση του χώρου ότι η δραστηριότητα για την οποία ζητείται πληροί όλες τις προϋποθέσεις (προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας κλπ)

Ανάγκη καθορισμού αντικειμενικών κριτηρίων για τον καθορισμό ανταλλάγματος, που θα απηχούν την πραγματική αξία του παραχωρούμενου αιγιαλού για την άσκηση της δραστηριότητας την οποία εξυπηρετεί.

Ανάγκη διασφάλισης ότι για κάθε παραχώρηση, ακόμα και αν αφορά τη χρήση υφιστάμενων έργων, θα καταβάλλεται αντάλλαγμα στο Δημόσιο.

Δημιουργία μόνιμων κατασκευών στον αιγιαλό

Επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν δημόσιους, κοινωφελείς, ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, όταν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Απαλείφεται η ενδεικτική απαρίθμηση του παλιού νόμου που είχε δημιουργήσει πλείστες ασάφειες και γραφειοκρατία.

Με την αναφορά του νόμου σε παραχώρηση της χρήσης όταν είναι απολύτως απαραίτητη διασφαλίζεται η αυστηρή και αιτιολογημένη παραχώρηση και προστασία της κοινοχρησίας του αιγιαλού, όταν μπορεί ο σκοπός που επιδιώκεται με την παραχώρηση να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει πιο σαφείς και περιοριστικές προϋποθέσεις για την κατασκευή έργων στον αιγιαλό.

12 παρ. 1

Επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, για σκοπούς κοινωφελείς ή αναβάθμισης του περιβάλλοντος εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για ναυταθλητικά έργα βάσει μελετών, που έχουν εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α., για έργα εξυπηρετήσεως υδατοκαλλιεργειών, για ερευνητικούς σκοπούς, για προσαμμωτικά έργα ή έργα ανάπλασης από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή από ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από αυτές και για τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων εν γένει, ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων.

14 παρ. 1 και 3

Ανάγκη στάθμισης μεταξύ της ανάγκης δημιουργίας έργου για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ