Servicers: Στα 1,2 δισ. ευρώ οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων το α' τρίμηνο του 2024

Servicers: Στα 1,2 δισ. ευρώ οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων το α' τρίμηνο του 2024

Διαχειρίζονται οφειλές συνολικού ύψους άνω των 90 δισ. ευρώ

Δάνεια 1,2 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης το α’ τρίμηνο του 2024, εκ των οποίων το 1,1 δισ. αφορά διμερείς ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μέσω του νόμου Κατσέλη, ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ένωσης εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά τη διάρκεια των περίπου τριών ετών λειτουργίας της, έχουν ρυθμιστεί διμερώς δάνεια ύψους 15,2 δισ. ευρώ συνολικά.

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν υποβληθεί περί τις 66.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οφειλές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν διευθετηθεί σε πολυμερείς ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και δάνεια των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ.

Τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη που προβλέπει ο ν. 4738/2020 έχουν λάβει 8.500 νοικοκυριά, ενώ εκκρεμούν προς οριστικοποίηση από την πλευρά των οφειλετών άλλες 54.000 αιτήσεις.

Τέλος, στο σκέλος της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, οι ΕΔΑΔΠ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική υποδομή, βελτιώνοντας σταθερά και σημαντικά τις επιδόσεις τους. Το επίπεδο εξυπηρέτησης (δηλ. ο αριθμός κλήσεων που απαντήθηκαν έγκαιρα) από τα τηλεφωνικά κέντρα παρέμεινε το α’ τρίμηνο του 2024 στα επίπεδα του 90%, σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το παρελθόν (συγκριτικά, στις αρχές του 2023 το ποσοστό ήταν 78%). Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η βελτίωση στο χρόνο απόκρισης σε αιτήματα που υποβλήθηκαν, ο οποίος μειώθηκε σε 10 ημέρες κατά μέσο όρο, από 25 το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται οφειλές συνολικού ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 2.271.548 οφειλέτες, από τις οποίες πάνω από το 80% δεν επιβαρύνει πλέον τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, βασική προτεραιότητα είναι η μείωση του αποθέματος ιδιωτικού χρέους. Έτσι, στο επίκεντρο τέθηκε η εφαρμογή μιας σειράς εργαλείων που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών. Μεταξύ αυτών, τα ηλεκτρονικά συστήματα ενημέρωσης (πλατφόρμες).

Σύμφωνα με την Ένωση, οι συνεργάσιμοι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτιμήσουν πλήρως τα δεδομένα που τους αφορούν συνολικά και να προχωρήσουν στα επόμενα βήμαοτα για τη διευθέτηση των οφειλών τους, είτε απευθυνόμενοι στις αντίστοιχες ΕΔΑΔΠ για διμερή ρύθμιση, είτε αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εναλλακτικά κανάλια.

Συγκεκριμένα λειτουργούν:

  • Η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (OCW) μέσω της οποίας ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών, είτε προς ιδιώτες είτε προς το Δημόσιο και τους φορείς του. Ειδικά για την κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, οι ΕΔΑΔΠ αποδέχονται άνευ ετέρου, όπως ακριβώς είχαν δεσμευθεί, τη ρύθμιση που προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού, χωρίς άλλη παρέμβαση.
  • Το ενδιάμεσο πρόγραμμα κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας, μέσω του οποίου τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή στο ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4916/2022, και παράλληλα να λάβουν και κρατική επιδότηση για σημαντικό μέρος του ενοικίου για το ίδιο διάστημα.
  • Υπενθυμίζεται ότι το κύριο και πλέον αποτελεσματικό μέχρι σήμερα εργαλείο για τη διευθέτηση οφειλών είναι οι διμερείς ρυθμίσεις στις οποίες προχωρούν οι ΕΔΑΔΠ σε συνεργασία με τους οφειλέτες, σε εξατομικευμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τις αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ενεχομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ