Οι υπεκμισθώσεις και οι αποζημιώσεις: Επιτέλους φως

Οι υπεκμισθώσεις και οι αποζημιώσεις: Επιτέλους φως

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου η εγκύκλιος Ε.2123/2021 η οποία αποσαφηνίζει επιτέλους το ζήτημα των εκπτώσεων ενοικίων μισθωτών και υπομισθωτών και τις αποζημιώσεις covid που δικαιούνται υπεκμισθωτές και αρχικοί εκμισθωτές – ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Όπως είχαμε γράψει τον Απρίλιο σε προηγούμενο άρθρο είχε υπάρξει πρόβλημα, καθώς σε κάθε περίπτωση που υπήρχε υπεκμίσθωση δεν είχαν δοθεί οι αποζημιώσεις. Πλέον έχουμε έναν οδηγό για το πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις covid, όταν υπάρχει υπεκμίσθωση.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που εξετάζονται ξεχωριστά. Η πρώτη περίπτωση αφορά υπεκμίσθωση του συνόλου ενός ακινήτου. Η δεύτερη περίπτωση αφορά υπεκμίσθωση μέρους του ακινήτου.

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης του συνόλου ενός ακινήτου, το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε είναι αν ο υπομισθωτής ήταν πληττόμενος και δικαιούταν μείωση ενοικίου. Αν λοιπόν ο υπομισθωτής πλήρωσε μειωμένο ενοίκιο και ο μισθωτής-υπεκμισθωτής έκανε δήλωση covid και δικαιούται την αποζημίωση covid, τότε αυτομάτως παύει να δικαιούται την καταβολή μειωμένου ενοικίου, ακόμα και στην περίπτωση που ήταν και ο ίδιος πληττόμενος. Ακολούθως ο εκμισθωτής-ιδιοκτήτης, καθώς λαμβάνει το πλήρες ενοίκιο, δεν μπορεί να αιτηθεί καμία αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ο υπεκμισθωτής δικαιούταν έκπτωση, αλλά ο μισθωτής-υπεκμισθωτής δεν έχει κάνει δήλωση covid ή η δήλωση covid δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης (π.χ. για τους μήνες από Μάρτιο 2020 μέχρι Δεκέμβριο 2020 δεν αποζημιώνεται νομικό πρόσωπο), τότε αν ο μισθωτής-υπεκμισθωτής είχε ο ίδιος τις προϋποθέσεις, ήταν δηλαδή πληττόμενη επιχείρηση, θα πληρώσει μειωμένο ενοίκιο για τους μήνες αυτούς και ο μισθωτής-ιδιοκτήτης θα λάβει την αποζημίωση που δικαιούται.

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης μέρους του ακινήτου, τότε πάλι εξετάζουμε αρχικά αν ο υπομισθωτής ήταν πληττόμενος και δικαιούταν έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή αν ο μισθωτής-υπεκμισθωτής πήρε αποζημίωση για την μειωμένη υπομίσθωση και ταυτόχρονα ήταν και ο ίδιος πληττόμενος, τότε δικαιούται την έκπτωση για το μέρος του ακινήτου που δεν έχει υπεκμισθώσει, αναλογικά. Για το μέρος αυτός της μίσθωσης που δικαιούται έκπτωση, συνακόλουθα ο εκμισθωτής-ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση.

Διευκρινίζεται επίσης ότι εάν η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ακίνητα, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα της υπεκμίσθωσης η οποία εν συνεχεία ασκείται από τον υπεκμισθωτή για ορισμένα από τα ακίνητα ή για το σύνολό τους, ο υπεκμισθωτής πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για την υπεκμίσθωση/υπεκμισθώσεις, χωρίς επιβολή κυρώσεων, ώστε να συμπληρωθούν οι αύξοντες αριθμοί των ακινήτων οι οποίοι πρέπει να αντιστοιχίζονται με τους αύξοντες αριθμούς που έχουν τα εν λόγω ακίνητα στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που αφορά στην αρχική εκμίσθωση.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι είναι μεν θετικό να ξεκαθαρίζει το τοπίο, ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος αυτής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ως τώρα διατάξεις που έλεγαν ρητά ότι υπεκμισθώσεις και εκμισθώσεις εξετάζονται ξεχωριστά χωρίς η μία να επηρεάζει την άλλη. Καθώς η ανατροπή αυτή αποφασίζεται 15/6, είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αλλάξουν οι λογιστικές εγγραφές που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα χρήσης του 2020 και κατά συνέπεια αλλάζει και η φορολογική δήλωση. Φορολογική δήλωση που για τα νομικά πρόσωπα δόθηκαν οδηγίες επίσης τις 15/06 και οι εταιρείες που θέλουν να κάνουν αίτηση για την επιδότηση παγίων δαπανών έχουν δύο ολόκληρες μέρες στη διάθεσή τους για να κάνουν την αίτηση. Αυτό γιατί η αίτηση έχει ως προαπαιτούμενο να έχει οριστικοποιηθεί το Ε3. Προϋπόθεση να για να οριστικοποιηθεί το Ε3 είναι να υποβληθεί η δήλωση. Καλό είναι να το συνειδητοποιήσουν αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς στις διαμαρτυρίες ότι είναι αδύνατον να υποβληθούν δηλώσεις μέχρι 17/6 για όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, απάντησαν ότι δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης, αλλά μόνο η οριστικοποίηση του Ε3! Είναι πραγματικά τρομακτική η διαπίστωση ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών αγνοεί βασικά πράγματα, όπως ότι το Ε3 αποτελεί το 95% της φορολογικής δήλωσης και ότι δεν οριστικοποιείται αν δεν υποβληθεί η δήλωση.

"Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ