Πλήρης οδηγός για την απόσυρση ή την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών

Πλήρης οδηγός για την απόσυρση ή την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών

Με πρόστιμο απειλούνται όσες  επιχειρήσεις από 1 Νοεμβρίου 2020 θα συνεχίσουν να εκδίδουν παραστατικά με παλιές Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) ή με μηχανισμούς Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), που δεν έχουν αναβαθμιστεί ή είναι στην λίστα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που πρέπει να αποσυρθούν.

Η διαδικασία απόσυρσης ή αναβάθμισης γίνεται για δύο λόγους: είτε γιατί με την τεχνολογία (λογισμικό) που έχουν μπορούν να αλλοιώσουν τα δεδομένα τους (Ζ), είτε διότι δεν μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα στα Ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA

Ενημέρωση με email

Το σχετικό μήνυμα, μέσω email, έλαβαν οι εταιρίες που πρέπει να αναβαθμίσουν τους ΦΗΜ ή να αποσύρουν τις ταμειακές μηχανές. Το email έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποδέκτης: ………………: …………………, Username: ………………….

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΔΗΜΕ ΚΑΙ ΕΑΦΔΣΣ (Φ.Η.Μ.)

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A1024/20) αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ,ΠΟΛ 122012 καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31-10-2020. Της αναβαθμίσεως εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι Φ.Η.Μ. πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις με QR code και να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε ρυθμιζόμενα από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone.

Επισημαίνεται ότι, από την 1-11-2020 και εξής, έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ. των συγκεκριμένων κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτών παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν4174/13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Για θέματα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 213-1621133, 09:00 – 15:00.
 1. Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Τα πρόστιμα

Την έκδοση του νέου τύπου αποδείξεων, δεν υποστηρίζουν όλες οι ταμειακές μηχανές και ειδικά οι παλαιές. Πρόκειται 179 τύπους ταμειακών μηχανών, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν οριστικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου, καθώς είναι η τελευταία παράταση που χορηγήθηκε και εκπνέει.

Οι επιχειρήσεις, που δεν θα τις αντικαταστήσουν, θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. Η σχετική διάταξη του ν. ν. 4174/2013 προβλέπει ότι «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Απόσυρση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Όσο αφορά την απόσυρση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία, καθώς και τις αποφάσεις με τις οποίες δόθηκαν οι σχετικές παρατάσεις .

Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα η απόσυρση έχει πάρει δύο αναβολές .Η αρχική ημερομηνία ήταν η 31η

Μαΐου 2020. Λόγω του lockdown και των προβλημάτων μετακίνησης των τεχνικών, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα που έφερε ο Covid – 19,δόθηκε παράταση , αρχικά μέχρι 31.7.2020, και τελικά μέχρι 31.10.2020.

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (1362/Β’) και ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (1592/Β’), εκτός των ΕΑΦΔΣΣ και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Α.1011/16.1.2020 (ΦΕΚ 85/Β’/24.1.2020)

[…]

Αποφασίζουμε

Α. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων ΦΗΜ, εξαιρουμένων των ΕΑΦΔΣΣ και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 159/Β’) ή της ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 136/Β’).
Β. Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.5.2020.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων ΦΗΜ, με τον αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας), ως ακολούθως:

Πίνακας των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων ΦΗΜ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

LD201G

15 ΠΛΩ 279/22-07-2003

2

SYNTHEX900P

15 ΠΥΞ 280/22-07-2003

3

GI 980

15 ΠΞΘ 281/22-07-2003

4

FGL 980

15 ΠΘΕ 282/22-07-2003

5

DEM-204

15 ΠΔΣ 297/19-12-2003

6

PBM PE1

15 ΘΓ 298/22-12-2003

7

SAREMAGAS

15 ΠΑΟ 300/12-01-2004

8

PROLINE PETROL

15 ΠΘΔ 301/16-01-2004

9

ICS GAS PUMP

15 ΠΦΛ 302/20-02-2004

10

FUEL MANAGER

15 ΠΟΑ 303/26-02-2004

11

NCR REAL POS 7167

15 ΔΧΨ 304/26-02-2004

12

PBM NE1

15 ΘΖ 306/13-05-2004

13

PROLINE ERGO SPEED

15 ΔΕΨ 307/13-05-2004

14

FS MICROFISCAL PFP

15 ΠΗΦ 308/13-05-2004

15

CASIO FE5000G

15 ΕΥ 309/20-05-2004

16

SAM4S ER-350F

15 ΔΗ 310/03-06-2004

17

POSI FISCAL II/C

15 ΔΧΠ 311/03-06-2004

18

SAMSUNG FISCAL 350

15 ΔΗΧ 312/15-06-2004

19

IBM 4610-KH5 SURE MARK

15 ΠΟΒ 313/15-06-2004

20

SYNTHEX550 ACR

15 ΣΧ 314/01-07-2004

21

ARCADIA 6010 PLUS

15 ΓΕ 315/22-07-2004

22

SAM4S ER-420M

15 ΓΩ 316/11-10-2004

23

SAM4S ER-5200

15 ΣΩ 317/11-10-2004

24

SAM4S ER-5240

15 ΧΩ 318/11-10-2004

25

LD-90 FISCAL

15 ΔΛΔ 319/08-11-2004

26

MF-EJ210

15 ΔΗΝ 320/08-11-2004

27

SYNTHEX450 EJR

15 ΛΥ 321/16-12-2004

28

NCR REALPOS 7197

15 ΔΤΞ 322/16-12-2004

29

T EPSON 6000

15 ΔΚΓ 323/17-02-2005

30

SOLIDUS ST-50

15 ΣΔ 324/04-03-2005

31

QUORION CR30T2

15 ΘΠ 325/18-04-2005

32

JUNIOR

15 ΟΧ 326/18-04-2005

33

DL-80

15 ΝΠ 327/17-05-2005

34

PBM NE-2

15 ΘΗ 328/13-07-2005

35

HITECH 458 G

15 ΑΞ 329/02-08-2005

36

HITECH 458G-REST

15 ΕΞ 330/02-08-2005

37

PROLINE 10

15 ΩΔ 331/02-08-2005

38

DCR GIOTTO-B

15 ΡΠ 334/13-12-2005

39

DCR GIOTTO

15 ΡΓ 335/13-12-2005

40

SAREMAXT-NEW

15 ΗΖ 336/13-12-2005

41

SHARP ER-A227G

15 ΣΗ 337/20-12-2005

42

DR 570 LT

15 ΔΡ 338/20-12-2005

43

LD 628 FISCAL

15 ΛΕ 339/20-12-2005

44

ASTERIAS DCR MICROTHERM

15 ΔΒ 340/09-02-2006

45

ASTERIAS DCR LADYTHERM

15 ΔΛ 341/09-02-2006

46

ICS ELEGANT

15 ΚΗ 342/16-02-2006

47

ICS EXTRA

15 ΚΘ 343/02-03-2006

48

ADMATEPLUS+

15 ΦΒ 344/17-05-2006

49

SAM4S ER-380

15 ΔΩ 345/17-05-2006

50

DPS S-2020

15 ΤΨ 346/12-07-2006

51

DPS S-2020R

15 ΣΖ 347/12-07-2006

52

MERCURY130F

15 ΦΗ 348/12-07-2006

53

EURO-2100

15 ΝΛ 349/06-09-2006

54

EURO-2100MP

15 ΚΜ 350/06-09-2006

55

i-POS

15 ΒΤ 351/06-09-2006

56

EUROSHOP 258

15 ΤΦ 352/27-10-2006

57

D.P.S. S-700

15 ΤΩ 353/03-11-2006

58

EUROSMART258

15 ΒΖ 354/03-11-2006

59

ZIP 258

15 ΒΨ 355/03-11-2006

60

ICS EASY FISCAL

15 ΔΥΓ 356/29-11-2006

61

ICS ELEGANT PLUS

15 ΦΥ 357/29-11-2006

62

CASIO FE-811

15 ΩΒ 361/15-02-2007

63

PROLINE COSMOS B

15 ΦΨ 362/15-02-2007

64

PROLINE COSMOS Α

15 ΥΚ 363/15-02-2007

65

IS-1

15 ΣΘ 364/15-02-2007

66

ER-2500

15 ΘΙ 365/22-02-2007

67

CASH 3500

15 ΠΘ 366/22-03-2007

68

NATIONALOPALINA

15 ΨΩ 367/22-03-2007

69

NATIONALOPALINARS

15 ΩΧ 368/22-03-2007

70

D.P.S. S-800

15 ΨΑ 369/22-03-2007

71

EURO-200TX

15 ΘΡ 370/21-06-2007

72

MERCURY140F

15 ΦΖ 371/21-06-2007

73

PALMARPLUS

15 ΩΖ 373/02-08-2007

74

INFO CARINA

15 ΨΒ 374/02-08-2007

75

ASTERIAS SERENE

15 ΔΧ 376/02-08-2007

76

ASTERIAS SUPER 2200

15 ΘΣ 377/02-08-2007

77

QUORION CR 1222

15 ΠΖ 378/21-01-2008

78

GTM-100

15 ΣΙ 379/21-01-2008

79

CASIO TE-300F

15 ΧΒ 380/21-01-2008

80

OLIVETTI CRF 100

15 ΙΓ 381/21-01-2008

81

TOSHIBAFISCAL

15 ΚΩ 382/21-01-2008

82

ASTERIAS SERENA PLUS

15 ΨΔ 383/28-01-2008

83

MF-EJ320

15 ΔΑΖ 384/13-03-2008

84

SAM4S ER-260BF

15 ΛΧ 385/13-03-2008

85

FPU-EJ

15 ΔΝΧ 386/13-03-2008

86

CASH 2100

15 ΓΚ 387/13-03-2008

87

SAREMASUPERAMERICA

15 ΛΗ 388/13-03-2008

88

ER-497G

15 ΓΑ 389/15-05-2008

89

SOLIDUS ST-500

15 ΣΞ 390/15-05-2008

90

PBM NE-3

15 ΠΞ 391/15-05-2008

91

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α

15 ΔΘΚ 392/15-05-2008

92

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β

15 ΔΛΒ 393/15-05-2008

93

IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ

15 ΔΨΓ 394/15-05-1908

94

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ

15 ΔΩΓ 395/15-05-2008

95

SATURNO

15 ΨΕ 396/15-05-2008

96

D.P.S. Open Cash

15 ΦΤ 397/10-07-2008

97

TEPSON TM-81F

15 ΔΒΝ 398/10-07-2008

98

LINEA

15 ΘΤ 399/10-07-2008

99

NESSO

15 ΨΖ 400/10-07-2008

100

ICS MICROPOS PLUS

15 ΓΖ 401/10-07-2008

101

ARCADIA III

15 ΣΥ 402/22-10-2008

102

WISDOR CRD81

15 ΓΘ 403/22-10-2008

103

AS220 FISCAL AEPSON

15 ΑΨ 404/22-10-2008

104

NORIKON-58

15 ΓΙ 405/22-10-2008

105

ER-357G

15 ΓΞ 406/16-12-2008

106

MF-EJ210A

15 ΔΛΟ 408/16-12-2008

107

ADMATECRF 500

15 ΦΘ 409/12-05-2009

108

CASH 2300

15 ΠΦ 410/12-05-2009

109

NORIKOA-28

15 ΘΛ 411/26-06-2009

110

NORIKOA-38

15 ΦΝ 412/26-06-2009

111

ACLASCR68AF

15 ΛΓ 413/26-06-2009

112

DCR NOZOMI

15 ΣΦ 414/26-06-2009

113

NORMA

15 ΓΟ 416/30-09-2009

114

DCR SERENE ENERGY

15 ΣΨ 417/30-09-2009

115

EPSON FP-81F

15 ΓΠ 419/30-09-2009

116

CASIO FE-5100 G

15 ΓΨ 420/26-11-2009

117

SAM4S ER-230F

15 ΘΧ 422/26-11-2009

118

CARATFAVOURITE

15 ΛΖ 425/26-11-2009

119

ST 51

15 ΦΙ 427/31-03-2010

120

QUORION CR 28

15 ΠΩ 429/11-05-2010

121

DR-570-LTV2

15 ΘΩ 430/11-05-2010

122

PROLINE ERGOSPEED II

15 ΔΒΩ 433/28-05-2010

123

CARATMOBILE

15 ΒΔ 434/28-05-2010

124

POCKET +

15 ΒΞ 435/28-05-2010

125

ER-A285G

15 ΘΨ 437/04-06-2010

126

WISDOR CRL

15 ΗΩ 438/04-06-2010

127

PROLINE 20

15 ΨΚ 439/04-05-2010

128

HITEC PLUS

15 ΨΛ 440/04-06-2010

129

HITEC PLUS - E

15 ΩΗ 441/04-06-2010

130

SAREMADI50 / EJ

15 ΨΘ 442/15-06-2010

131

NCR REAL POS 7167-2011

15 ΔΖΓ 443/15-06-2010

132

DL - 90 EXPRESS

15 ΩΤ 444/15-06-2010

133

DCR MY CASH 27

15 ΨΗ 445/25-06-2010

134

ER - A295G

15 ΛΚ 446/25-06-2010

135

RBS - MERCAT0

15 ΩΣ 447/25-06-2010

136

INFO CARINA PLUS

15 ΨΧ 448/25-06-2010

137

GTM - 200

15 ΨΙ 450/02-07-2010

138

ICS ELEGANT II

15 ΨΤ 451/02-07-2010

139

SCIROCCOPLUS

15 ΩΥ 452/02-07-2010

140

NORMAMOBILE

15 ΩΝ 453/02-07-2010

141

INFO CARINA i28

15 ΜΩ 457/19-07-2010

142

SAM 4S ER-420 MF

15 ΩΟ 458/19-07-2010

143

PE - 2

15 ΛΙ 459/28-07-2010

144

ICS EXTRA II

15 ΟΠ 460/28-07-2010

145

ADMATEPLUSII

15 ΜΘ 462/28-07-2010

146

MERCURY230F

15 ΔΝ 463/28-07-2010

147

DPS S-710

15 ΩΨ 465/07-10-2010

148

OLIVETTI CRF 300

15 ΘΦ 466/07-10-2010

149

LINDOS PORTABLE

15 ΨΠ 468/25-11-2010

150

PosiFiscalIII

15 ΔΘΥ 469/28-12-2010

151

IBM 4610 Suremark Model KB3

15 ΔΛΣ 470/28-12-2010

152

SAREMAGRILLO/ EJ

15 ΟΞ 471/16-02-2011

153

HITEC REST PLUS

15 ΚΞ 472/07-04-2011

154

OLIVETTI CRF 200

15 ΙΨ 473/07-04-2011

155

DATECSCTR400

15 ΘΞ 474/26-05-2011

156

SAM4S ER-380F

15 ΖΘ 476/30-06-2011

157

i-POS PLUS

15 ΖΩ 477/21-07-2011

158

CASIO TE-350F

15 ΩΛ 478/21-07-2011

159

DPS NEON

15 ΚΨ 479/06-10-2011

160

DCR EasyJ 58

15 ΩΚ 480/06-10-2011

161

DATECSCTR200

15 ΨΦ 481/06-10-2011

162

SAM4S ER-430M

15 ΡΣ 482/06-10-2011

163

QUORION QMP50

15 ΩΠ 485/28-12-2011

164

INFO CARINA NET

15 ΟΘ 486/29-03-2012

165

ACRER-460EJ

15 ΟΣ 487/25-04-2012

166

KOSMOLINEPLUS

15 ΛΘ 488/25-04-2012

167

DCR NOZOMI II

15 ΨΡ 489/31-10-2012

168

KOSMOLINE

15 ΨΣ 490/31-10-2012

169

MF - EJ320A

15 ΔΨΝ 491/31-10-2012

170

MF - EJ210B

15 ΔΧΛ 492/31-10-2012

171

PBM NE-5

15 ΧΘ 493/15-11-2012

172

IBM 4610 SureMark Model GB3μ

15 ΔΨΜ 494/15-11-2012

173

IBM 4610 SureMark Model GR3τ

15 ΔΥΣ 495/15-11-2012

174

RBS MERCATO II

15 ΨΥ 496/15-01-2013

175

TEPSON - 6000 PLUS

15 ΔΡΦ 497/27-05-2013

176

SAREMAPOINT / EJ

15 ΝΨ 498/12-06-2013

177

IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ

15 ΔΖΠ 499/13-11-2013

178

IBM 4610 SureMark Model GB3ε

15 ΔΚΡ 500/13-11-2013

179

IBM 4610 SureMark Model GR3ι

15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Δ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.5.2020, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ
2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση Φ.Η.Μ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Ε. Από την 1.6.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.4174/2013.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α΄ Παράταση

Από παράταση με την Α.1100/29.4.2020 (ΦΕΚ 1751/Β’/7.5.2020)

Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (1362Β) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»

[….]

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/2020 (ΦΕΚ 85 Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (1362Β') και ΠΟΛ.1135/2005 (1592Β'), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», ως ακολούθως:

 1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: « Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2020».
 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.7.2020, την παύση αυτών».
 3. Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.8.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού, παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Β΄ Παράταση

Παράταση με την Α.1176/23.7.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), όπως ισχύει

Α.1176/23.7.2020 (ΦΕΚ 3293/ B’/6.8.2020)

[….]

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Α.1011/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

 1. Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2020».
 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.10.2020, την παύση αυτών».
 3. Η παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.11.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.4174/2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Η διαδικασία παύσης

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ
 1. Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
 • Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Σχετικά με την αναβάθμιση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Με την αναβάθμιση των ΦΗΜ, πέρα από την λύση των δύο προβλημάτων που αναφέραμε στην εισαγωγή, δηλαδή την τροποποίηση του λογισμικού τους ώστε να μην μπορεί να παρεμβαίνει κάποιος στην αλλοίωση των αποδείξεων, αλλά και την διασύνδεση με την ΑΑΔΕ (MyDATA), οι αναβαθμισμένες ΦΗΜ θα έχουν την δυνατότητα να μπορεί ο καταναλωτής να ελέγχει την εγκυρότητα τους μέσω smartphone

Πάνω στις αποδείξεις που θα εκδίδουν οι συνδεδεμένες με το Taxisnet αναβαθμισμένες ταμειακές μηχανές θα είναι τυπωμένοι οι QR Codes, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τον έλεγχο της καταχώρησης των δεδομένων τους και στα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων, μέσω της διαβίβασής τους στην πλατφόρμα myDATA.

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η απόδειξη και θα φέρει υποχρεωτικά τον συγκεκριμένο κωδικό, η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εγγραφεί στο «ηλεκτρονικό βιβλίο» που τηρεί στο Taxisnet ο επιχειρηματίας και δεν μπορεί να αλλοιωθεί εκ των υστέρων ούτε με το περίφημο παράνομο «ειδικό λογισμικό».

Ταυτόχρονα, η νέου τύπου απόδειξη, θα μπορεί να ελεγχθεί τόσο από τους εφοριακούς ελεγκτές, αλλά και από τους πελάτες των καταστημάτων, μέσω smartphone, με μια ειδική εφαρμογής που θα είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα στο Google Play.

Αναβάθμιση των firmware ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ

Στην απόφαση Α.1024/31.1.2020 (ΦΕΚ 317/Β’/6.2.2020), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1102/12.5.2020 ορίζονται:

[….]

Αποφασίζουμε
Α. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί με την ΠΟΛ 1166/2018 και τις οποίες εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. και αφετέρου οι Φ.Η.Μ. που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.

Β. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Γ. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την διαδικασία τοποθέτησης νέου firmware στους Φ.Η.Μ.

Δ. Την αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της απόφασης αυτής.

Άρθρο 1

Περίοδος επικοινωνίας - Συχνότητα επικοινωνίας

Ως περίοδος επικοινωνίας ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αποστολών δεδομένων από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. της ΑΑΔΕ (ΠΣΦ.Η.Μ.). Συχνότητα επικοινωνίας είναι το πλήθος αποστολών στην μονάδα του χρόνου.

Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στο πλήθος συνδέσεων Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ., σε κάθε απάντηση του ΠΣΦ.Η.Μ. προστίθεται πληροφορία για την περίοδο/συχνότητα επικοινωνίας του Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ. Η συχνότητα επικοινωνίας κυμαίνεται από 0 ως 1.440. Ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 15, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1440, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1.440 λεπτά (ήτοι κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.

Περίοδος επικοινωνίας 0 σημαίνει ότι η διαβίβαση γίνεται μόνο όταν εκδίδεται Ζ, δηλαδή όπως είχε οριστεί στην ΠΟΛ.1166/10.8.2018.

Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί να αλλάζει από το ΠΣΦ.Η.Μ., ώστε να είναι διαφορετική για κάθε Φ.Η.Μ.

Άρθρο 2

Τρόπος επικοινωνίας

2.1. Ο Φ.Η.Μ. σημαίνει ως εκκρεμότητα τα e.txt που δεν έχουν αποσταλεί και τα αποστέλλει συγκεντρωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα (σύμφωνα με την περίοδο επικοινωνίας που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ.) ως ένα ομαδοποιημένο αρχείο (batch file) που έχει την ονομασία του αντίστοιχου ημερήσιου _s.txt αρχείου αποστολής, όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ.1220/13.12.2012, συμπληρωμένο όμως με την επέκταση _s.tmp (προσωρινό).

2.2. Το περιεχόμενο του ανωτέρω s.tmp αρχείου αποτελείται από τα περιεχόμενα των εκκρεμών e.txt, ομοιοτρόπως με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ημερήσιου s.txt, και από μια νέα ΠΑΗΨΣ d.tmp, στον υπολογισμό της οποίας συμμετέχουν: η ΠΑΗΨΣ d.txt του προηγούμενου Ζ και οι ΠΑΗΨΣ των e.txt του συγκεκριμένου s.tmp. Διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλότητας, για όλα τα s.tmp του τρέχοντος Ζ, ως πρώτο συστατικό του υπολογισμού της ΠΑΗΨΣ d.tmp είναι το d.txt του προηγούμενου Ζ.

2.3. Η ΠΑΗΨΣ d.tmp δοθέντος s.tmp δεν αποθηκεύεται ούτε από το ΠΣΦ.Η.Μ., ούτε από τον Φ.Η.Μ.

2.4. Το ΠΣΦ.Η.Μ. διαβάζει το ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp και αφού επαληθεύσει την ορθότητα του d.tmp καταχωρεί τα αρχεία e.txt του αρχείου s.tmp.

2.5. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ., πραγματοποιείται η διαβίβαση αρχείου s.tmp στο οποίο περιέχεται μόνο η ΠΑΗΨΣ d.tmp και κανένα αρχείο e.txt. Συνεπώς, ο Φ.Η.Μ. ενδέχεται να στέλνει αρχείο s.tmp το οποίο δεν θα περιέχει καμία γραμμή e.txt, αλλά μόνο μια γραμμή d.tmp προκειμένου απλά να λαμβάνει ενημέρωση για πιθανή νέα περίοδο (συχνότητα) επικοινωνίας.

2.6. Η αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα περιγράφονται στην ΠΟΛ.1166/10.8.2018 αναφορικά με την κρυπτογράφηση και το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το ΠΣΦ.Η.Μ. Το ΠΣΦ.Η.Μ. δεν αποδέχεται καμία απολύτως αποστολή s.tmp, αν δεν έχει προηγουμένως διαβιβαστεί επιτυχώς το s.txt του προηγούμενου Ζ.

Μετά την επιτυχή αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp, o Φ.Η.Μ. δεν έχει υποχρέωση φύλαξης του αρχείου αυτού.

2.7. Το ΠΣΦ.Η.Μ. στην απάντηση που στέλνει στον Φ.Η.Μ. σχετικά με τη παραλαβή του αρχείου s.tmp, αναφέρει εκτός των άλλων και την περίοδο επικοινωνίας.

Ο Φ.Η.Μ. αν δεν λάβει απάντηση επιτυχίας για την αποστολή του αρχείου s.tmp (ή αν δεν λάβει καθόλου απάντηση), στο επόμενο ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp που πρόκειται να στείλει, περιλαμβάνει και όσα e.txt δεν έχουν διαβιβαστεί επιτυχώς από το προηγούμενο (ή προηγούμενα) s.tmp αρχείο.

2.8. Το αρχείο ημέρας s.txt αποστέλλεται όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1166/10.8.2018 και το ΠΣΦ.Η.Μ. επαληθεύει τα αρχεία e.txt που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και συμπληρώνει τυχόν απώλειες.

2.9. Σε κάθε επικοινωνία μεταξύ Φ.Η.Μ. και ΠΣΦ.Η.Μ. - ανεξαρτήτως αν υπάρχει κάποιο λάθος ή όχι - στο header της απάντησης του ΠΣΦ.Η.Μ. περιέχεται πάντοτε η παρακάτω πληροφορία:

RepeatPostAfter: Ν

_____________

όπου Ν είναι ο ακέραιος αριθμός που καθορίζει (σε λεπτά της ώρας) την περίοδο επικοινωνίας, δηλαδή το διάστημα του χρόνου για την επόμενη επικοινωνία.

Η περίοδος επικοινωνίας αποθηκεύεται σε κάθε Φ.Η.Μ. με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε τυχόν αποσύνδεση από την ηλεκτρική τροφοδοσία ή κλείσιμο του Φ.Η.Μ. να μην την μηδενίζει, αλλά αντιθέτως η τιμή της να διατηρείται πάντοτε ίση με αυτήν που έστειλε το ΠΣΦ.Η.Μ.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν λάθη, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με την ένδειξη OK (λατινικοί χαρακτήρες) επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαβίβασης του s.txt ή του s.tmp αρχείου, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με 3 πεδία, χωρισμένα με delimiter (;), από τα οποία το πρώτο είναι πάντα η ένδειξη ERR, το δεύτερο ο κωδικός λάθους σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα λαθών, και το τρίτο μια παράμετρος για επεξήγηση του λάθους.

Πίνακας λαθών

Πεδίο 1

Πεδίο 2

Πεδίο 3

ERR

1 = Λάθος ονομασία αρχείου S.TXT ή S.TMP
(π.χ. Όχι 31 χαρακτήρες, λάθος σε τμήματα του ονόματος, κ.λπ.).

ERR

2 =Λάθος S/N Δ.Δ.
(π.χ. δεν είναι καταχωρημένος στην βάση της ΑΑΔΕ, οι χαρακτήρες δεν είναι λατινικοί, κ.λπ.).

ERR

3 = Το Ζ έχει ήδη υποβληθεί

Ν = Τελευταίος αριθμός υποβληθέντος Ζ

ERR

4 = Λείπει το προηγούμενο Ζ

Ν = Τελευταίος αριθμός υποβληθέντος Ζ

ERR

5 = Πιθανό λάθος στην κωδικοποίηση/κρυπτογράφηση

ERR

6 = Δεν συμφωνούν οι υπογραφές με το d.txt ή το d.tmp

ERR

7 = Πολύ γρήγορη αποστολή δεδομένων, επαναλάβατε.

Η επιστροφή οποιουδήποτε λάθους που περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα από το ΠΣΦ.Η.Μ. ολοκληρώνει ανεπιτυχώς την επικοινωνία, καθιστώντας μη αποδεκτή την διαβίβαση του αρχείου s.txt ή του αρχείου s.tmp.

Κάθε άλλη απάντηση (εκτός της επιτυχημένης) από το ΠΣΦ.Η.Μ., θεωρείται επίσης λάθος για άγνωστο λόγο (π.χ. δυσλειτουργία κάποιου υποσυστήματος του ΠΣΦ.Η.Μ.).

Άρθρο 3

QR CODE - Παρουσίαση του παραστατικού σε κινητό, tablet, HY

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης - όπως αυτός περιγράφεται στην ΠΟΛ.1220/13.12.2012 - αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code) ελαχίστων διαστάσεων 18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά. Στην περίπτωση εκτυπωτών ρολού, (roll printer) o QR CODE πρέπει να τυπώνεται στο τέλος της απόδειξης ή του παραστατικού έτσι ώστε να μην υπάρχει δεξιά ή αριστερά αυτού οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Ο QR CODE θα πρέπει να παράγεται και από τα συστήματα που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, από τον driver τύπου Α, ή από την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκτυπώνει τα παραστατικά, όταν χρησιμοποιείται driver τύπου Β. Ο QR CODE μπορεί να παραβλεφθεί, εφόσον χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα εκτυπωτής χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών (π.χ. ορισμένοι τύποι dot matrix, ορισμένοι τύποι line printer, κ.λπ.).

Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε απόδειξης και με το URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο δημιουργείται ως εξής:

URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία.

Παράδειγμα: [QR Code message] image ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ = GRT99000204

Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης=00000387

Υπογραφή SHA-1 = 0EA2C079E722C361C6297D10F02955CA413695A9

Ποσό= 18.35

QR Code message:

https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C6297D10F02955CA413695A918.35

Η χρήση του QR code είναι υποχρεωτική για όλους τους Φ.Η.Μ. (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ) με την προαναφερθείσα εξαίρεση χρήσης ορισμένων εκτυπωτών. Επίσης παρέχεται εξαίρεση για όσες εγκεκριμένες ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν είναι δυνατή η εκτύπωση QR code, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί εφαρμογή στο Google Play Store και στο Apple Appstore, για smartphones, ανάγνωσης του υπάρχοντος barcode και παρουσίασης του παραστατικού στην οθόνη του smartphone του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Άρθρο 4

Διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ.

4.1. Το firmware του Φ.Η.Μ. κατατίθεται στην ΑΑΔΕ με τον αριθμό έκδοσης του, την ημερομηνία δημιουργίας αυτού και την περιγραφή των αλλαγών που εμπεριέχει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του firmware συγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. Σε περίπτωση που από την Α.Α.Δ.Ε. κριθεί απαραίτητο, γίνεται έλεγχος του firmware από αρμόδιο εργαστήριο ελέγχων Φ.Η.Μ.

4.2. Οι Φ.Η.Μ. έχουν την δυνατότητα εμφάνισης ή εκτύπωσης του αριθμού έκδοσης και της ημερομηνίας του firmware τους, προς διευκόλυνση του ελέγχου. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ την διαδικασία που απαιτείται για την εμφάνιση ή την εκτύπωση των στοιχείων αυτών και την αναφέρει στο βιβλιάριο οδηγιών χρήσης.

4.3. Η αναβάθμιση firmware Φ.Η.Μ. επιτρέπεται εφόσον οι ημερήσιοι αθροιστές είναι μηδενικοί, δηλαδή μετά από έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ζ και μόνο εφόσον το νέο firmware είναι νεότερης έκδοσης από το τρέχον, καθώς και μόνο μετά την εισαγωγή ειδικού κωδικού εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

4.4. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης (sd card, usb stick κ.λπ.) που συνδέεται σε κατάλληλη υποδοχή που διαθέτει ο Φ.Η.Μ., ή με σύνδεση του Φ.Η.Μ. σε Η/Υ μέσω κατάλληλου λογισμικού που διαθέτει ο κατασκευαστής.

4.5. Ο κατασκευαστής του Φ.Η.Μ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ασφαλής αναβάθμιση του firmware και η προστασία από τυχόν κακόβουλες παρεμβάσεις.

4.6. Με το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης του firmware, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ενημερώνει σχετικά το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής του Φ.Η.Μ.

Άρθρο 5

Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.

Άρθρο 6

Λοιπές διατάξεις και έναρξη ισχύος

6.1. Ο Πίνακας Λαθών 1 της ΠΟΛ.1166/10.8.2018 αντικαθίσταται από τον Πίνακα Λαθών της παρ. 2.9 του άρθρου 2.

6.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. που περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ2 της AYO ΠΟΛ.1220/13.12.2012.

6.3. α. Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στον εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ.

β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31.7.2020.

γ. Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (ΦΕΚ 497/Β'/1.4.2015), σε σχέση με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις κατασκευαστών νέων μοντέλων ΦΗΜ, όσο και οι κατασκευαστές για τους οποίους έχουν ήδη εγκριθεί ή εγκρίνονται αναβαθμισμένα μοντέλα ΦΗΜ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.

δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (ΦΕΚ 497/Β'/1.4.2015), δεν επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Οδηγίες λήψης AES Key (Κλειδάριθμου) Ταμειακών & ΕΑΦΔΣΣ από την ΑΑΔΕ

Ο κλειδάριθμος (AES key) που απαιτείται για την αποστολή δεδομένων και συγχρονισμό του ρολογιού, μπορεί να δημιουργηθεί κατά την εισαγωγή στη ΑΑΔΕ της μηχανής, είτε από την δήλωση Δ11 που υποβάλει ο μεταπωλητής, είτε από την δήλωση Δ13 που υποβάλει ο λογιστής του πελάτη.

Ο κλειδάριθμος δημιουργείται αυτόματα την ίδια στιγμή της καταχώρησης, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Το site για να λάβουμε τον κλειδάριθμο της σύνδεσης της ταμειακής με την ΑΑΔΕ βρίσκεται στο παρακάτω link: https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php.

Οδηγίες προς τους λογιστές για το AES KEY.

 1. Μπαίνουμε στη σελίδα: https://www.aade.gr/
 2. Επιλέγουμε «Επιχειρήσεις»
 3. Επιλέξτε «Φορολικές υπηρεσίες»
 4. Επιλέξτε «ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
 5. Επιλέξτε «Ταμειακές μηχανές»
 6. Επιλέξτε «Μπορείτε να προσπελάσετε το Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ»
 7. Επιλέξτε «Επιχειρήσεις»
 8. Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του πελάτη.
 9. Επιλέξτε «ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές»

10.Θα εμφανιστεί ο σειριακός αριθμός της ΦΤΜ και δίπλα το AES KEY.

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ