Ποια χρέη παρατείνονται για τον Απρίλιο του 2021

Ποια χρέη παρατείνονται για τον Απρίλιο του 2021

Αν και την τελευταία στιγμή υπογράφηκε η απόφαση για την παράταση - αναστολή των χρεών των φορολογουμένων, που δημιουργήθηκαν τους μήνες της πανδημίας και  είχαν ανασταλεί με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και υπουργικές αποφάσεις, δίνετε μια ανάσα σε επιχειρήσεις και ατομικά απασχολούμενους, αλλά και  φορολογούμενους που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και υπέστησαν τη μείωση του 40% των ενοικίων.

Ποιο συγκεκριμένα με την απόφαση Α.1200/28.8.2020 (ΦΕΚ 3612/Β’/31.8.2020) «Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»

[…]

Αποφασίζουμε

 1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30.4.2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76), της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4684/2020 (Α’ 86), της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (Α’ 104), και του Ν.4690/2020 (Α’ 104). Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
 2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται την αναστολή

 1. Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.
 2. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κοροναϊού, λόγω πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.
 3. Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, για έναν ή περισσότερους από τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο.
 4. Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020.

Τι αναστέλλεται – παρατείνεται η πληρωμή τους.

Με την απόφαση αναστέλλεται η πληρωμή και παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2021 όλων των οφειλών που είχαν πάρει παράσταση ως εξής :

 1. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 αλλά παρατάθηκε έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Δηλαδή:

Ποιο συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου έληγαν, από παράταση, οι παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Οι καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020
 • Οι καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών από Φ.Π.Α, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020
 • Οι καταβολή ρυθμίσεων που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020

(σχετικές οδηγίες καθώς και τους ΚΑΔ που έχουν αυτή την διευκόλυνση μπορείτε να δείτε στα έγγραφα της διοίκησης Α.1053/2020, Α.1054/2020, Α.1072/2020, Α. 1073/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).

Ακόμη θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι πέρα από τις επιχειρήσεις ανάλογες διευκολύνσεις και παρατάσεις της καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων έχουν:

 1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν μείωση 40% στα μισθώματα τους, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020 (έγγραφα Α.1061/2020, Α.1074/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).
 2. Οι μισθωτοί που ήταν σε αναστολή, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020 (έγγραφα Α.1061/2020, Α.1075/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).
 1. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κ.λπ.) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Μάϊου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Δηλαδή:

 • Οι καταβολές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, που λήγουν ή έληξαν από 1/05/2020 μέχρι και 29/05/2020,
 • Οι καταβολές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020,
 • Οι καταβολές των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020

(σχετικές οδηγίες καθώς και τους ΚΑΔ που έχουν αυτή την διευκόλυνση μπορείτε να δείτε στα έγγραφα της διοίκησης Α.1106/2020, Α.1107/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).

Ακόμη θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι πέρα από τις επιχειρήσεις ανάλογες διευκολύνσεις και παρατάσεις της καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων έχουν:

 1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν μείωση 40% στα μισθώματα τους, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, (σχετικό έγγραφο Α.1105/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).
 2. Οι μισθωτοί που ήταν σε αναστολή, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, (Σχετικό έγγραφο Α.1108/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).
 3. Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Δηλαδή:

 • Οι καταβολές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 μέχρι και 30/06/2020,,
 • Οι καταβολές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 μέχρι και 30/06/2020,,
 • Οι καταβολές των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που από 01/06/2020 μέχρι και 30/06/2020,

Ακόμη θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι πέρα από τις επιχειρήσεις ανάλογες διευκολύνσεις και παρατάσεις της καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων έχουν:

 1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν μείωση 40% στα μισθώματα τους, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, (σχετικό έγγραφο Α.1149/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).
 2. Οι μισθωτοί που ήταν σε αναστολή, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, (Σχετικό έγγραφο Α.1148/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).

Πέρα από αυτά αναστολή και παράταση καταβολής έως 30 Απριλίου 2020, πήραν και οι υποχρεώσεις:

 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11.03.2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31.08.2020.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31.8.2020.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 30.9.2020.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1.6.2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31.10.2020.

Προσοχή:

Α. Σέ όλες τις αποφάσεις παρατάσεων αναφέρεται ρητά ότι:

«4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

 1. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005 (Α’/314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.»»

Β. Από τα μέτρα για τους εργαζόμενους εξαιρούνται ακόμη και οι:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Περιμένοντας την νομοθετική ρύθμιση

Στο Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την αναστολή εξόφλησης των υποχρεώσεων ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, επισημάνθηκε και ο τρόπος που σκέπτεται η κυβέρνηση να διευκολύνει τους φορολογουμένους για την εξόφληση των συγκεκριμένων χρεών.

Στο Δ.Τ. σημειώνεται ότι:

«Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για αυτές τις οφειλές , με ευνοϊκές διατάξεις, προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει την εξόφληση των εν λόγω οφειλών σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%».

Προσοχή:

Σήμερα, η πάγια ρύθμιση οφειλών προβλέπει επιτόκιο 4,5% για 12 δόσεις και 6,5% για 24 δόσεις.

Σχετικά με τα χρέη στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες τις κυβέρνησης, την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν και οι ασφαλιστικές εισφορές που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Ακόμη σχετική απόφαση δεν έχουμε, αλλά να θυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα αρχίσουν να τρέχουν από τέλος Σεπτεμβρίου και μετά.

Ποιο συγκεκριμένα έχουν παραταθεί ασφαλιστικές υποχρεώσεις τριών (3) μηνών για επιχειρηματίες και τεσσάρων (4) μηνών για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου, που είχαν πληρωμή έως το τέλος Μαρτίου έως και Μαΐου, που είχαν πληρωμή έως τέλος Ιουνίου, για τις οποίες παρατάθηκε η εξόφληση τους για χρονικό διάστημα που αρχίζει από την τελευταία εργάσιμη ημέρα τους Σεπτεμβρίου και μετά.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν παγώσει και αναμένεται τώρα να μπουν στην ρύθμιση είναι :

ΙΚΑ- ΕΦΚΑ : Ασφαλιστικές εισφορές οφειλόμενες από επιχειρήσεις – εργοδότες που ήταν κλειστοί ή πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, που ήταν αρχικά απαιτητές έως 31.3.2020, έως 30.4.2020 και έως 31.05 αντίστοιχα. Εν μέσω καραντίνας πάγωσαν και πήραν παράταση ώστε να πληρωθούν έως 30.9.2020, έως 31.10 και έως 30.11 αντίστοιχα.

Προσοχή: Οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών (ΕΦΚΑ- ΝΑΤ) που εξοφλούντο μέχρι την 10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα (Φεβρουαρίου 10.4, Μαρτίου 10.5 και Απριλίου 10.6, είχαν πάρει παράταση 10.10 για Φεβρουάριο και Μάρτιο και 10.11.2020 για τον Απρίλιο 2020

ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μάιου 2020, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όπως και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, απαιτητών αρχικά έως 31.3, 30.4, 31.5 και 30.6 αντίστοιχα. Εν μέσω καραντίνας πήραν παράταση ώστε να εξοφληθούν σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30.9 για τις τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου – Μαρτίου και 31.10 για τις τρέχουσες εισφορές Απριλίου – Μαΐου.

Σε αναστολή για τις επίμαχες περιόδους έχει τεθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συν εισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα πήραν παράταση εξόφλησης και η καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης

Οι επιχειρήσεις και οι ασφαλισμένοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα.

Φεβρουαρίου: Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), Εγκύκλιο Αρ. : 12 ΚΕΑΟ και έγγραφο 99892/27.5.2020

Αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 όπως τροποποιήθηκε με την Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516/5.5.2020 και την Δ. 15/Δ΄/οικ. 18268/583/03.06.2020

ΚΕΑΟ: εγκύκλιος 13/2020 ΚΕΑΟ

Μαρτίου: Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020

Αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες: Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020

Απριλίου: Δ.15/Δ'/οικ.16484/499, έγγραφο 99857/27.5.2020 και Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/25.5.2020

Αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες: Δ.15/Δ'/οικ.16486/500 και Δ. 15/Δ'/οικ. 18271/585/3.06.2020

Μαΐου: Αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες: Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26.6.2020

Όλες αυτές οι οφειλές θα μπουν τώρα στην νέα ρύθμιση των 12 άτοκων ή 24 έντοκων δόσεων που θα τρέξει από το 2021.

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ