Τα δικαιώματα των εκ περιτροπής εργαζόμενων

Τα δικαιώματα των εκ περιτροπής εργαζόμενων

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η εκ περιτροπής εργασία εντάσσεται στον θεσμό της μερικής απασχόλησης και μπορεί να λάβει δύο μορφές : α) της συμφωνημένης (συμβατικής) εκ περιτροπής εργασίας και β) αυτής που εφαρμόζεται με μονομερή εργοδοτική απόφαση.

Στο άρθρο 38 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην παρ. 3 εδ. α' και β' αυτού ορίζεται ότι : «Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Η παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούμενους με βάση τις συμφωνίες του προηγούμενου εδαφίου».

Επομένως, να είναι έγκυρη η συμφωνία μεταξύ των μερών απασχόλησης με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, απαιτούνται : α) η τήρηση έγγραφου τύπου (ήδη ηλεκτρονική υποβολή), β) ο σαφής καθορισμός του χρόνου εργασίας και της αμοιβής και γ) η γνωστοποίησή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή της (παρ. 3 εδ. δ’). Σημειωτέον ότι, στη συνομολογούμενη αυτή εκ περιτροπής απασχόληση δεν ερευνάται η αιτία που την προκάλεσε, δεν προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο, ενώ επίσης οι αποδοχές αντιστοιχούν στο χρόνο απασχόλησης.

Περαιτέρω, στο εδ. δ' της παρ. 3 ορίζεται ότι : «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006 και του ν. 1767/1988. Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας».

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, για να είναι αυτή νόμιμη, απαραίτητο είναι να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, θα πρέπει να έχει μειωθεί ουσιωδώς η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεύτερον, θα πρέπει ο εργοδότης μέσω διαβουλεύσεων, να έχει προσπαθήσει να εξεύρει λύσεις από κοινού με τους εργαζομένους. Μόνο εφόσον η προσπάθειά του αυτή δεν ευδοκιμήσει, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει μονομερώς το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας.

Αν ωστόσο, δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο εργοδότης παρανόμως έχει επιβάλλει το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας. Ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την βλαπτική αυτή μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία και να απαιτήσει να καταβολή αποζημίωσης. Εναλλακτικά, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με τους προηγούμενους όρους σύμφωνα με τους οποίους απασχολούνταν, έτσι ώστε αν ο εργοδότης δεν το αποδέχεται, να του οφείλει μισθούς υπερημερίας. Τέλος, δύναται να εργαστεί με τους νέους όρους, δηλαδή με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, αλλά να προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί με τους προγενέστερους όρους εργασίας.

*Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ