Οι βραχυχρόνιες υπεκμισθώσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν

Οι βραχυχρόνιες υπεκμισθώσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν

Στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στην λάνθασμένη επιβολή χαρτοσήμου στις βραχυχρόνιες υπεκμισθώσεις. Μετά από επικοινωνία με την ΑΑΔΕ δόθηκε η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις φετινές δηλώσεις.  το ποσό που συμπληρώνεται στον κωδικό 111/112 στο Ε1  «ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων» (Πίνακας 4Δ2) θα συμπληρωθεί και στον κωδικό 741/742 «Ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο» (Πίνακας 4Δ2 στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ε1). Αν συμπληρωθεί ο κωδικός 741/742 η εκκαθάριση που θα προκύψει δεν θα χρεώνει χαρτόσημο 3,6%, το οποίο, ελλείψει συμπλήρωσης του κωδικού 741/742, χρεώνεται από λάθος του συστήματος.

Στην βραχυχρόνια υπεκμίσθωση, όταν δηλαδή αυτός που προσφέρει το ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είναι ο ιδιοκτήτης του αλλά μισθωτής του, προκύπτει και ένα σημαντικό ζήτημα από τον τρόπο λειτουργίας του μητρώου βραχυχρόνιας διαμονής. Συγκεκριμένα όταν το αρχικό μισθωτήριο από τον ιδιοκτήτη προς τον διαχειριστή του ακινήτου λήξει, τότε αν γίνει ανανέωσή του, το μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής σταματά να «βλέπει» το ακίνητο και δεν επιτρέπει στον διαχειριστή να δηλώνει μισθώματα βραχυχρόνιας διαμονής. Η μόνη λύση είναι να μην γίνει ανανέωση του μισθωτηρίου αλλά νέο μισθωτήριο, με ταυτόχρονη λύση του προηγούμενου. Το πολύ σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο μισθωτής και διαχειριστής του ακινήτου, θα πρέπει στο μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής να ξαναδηλώσει το ακίνητο και να λάβει νέο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν γίνεται να αλλάξουν τα στοιχεία της μίσθωσης άπαξ και δηλωθεί το ακίνητο στο μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής και μόνη λύση είναι να δηλωθεί εκ νέου, λαμβάνοντας νέο αριθμό

Να θυμίσουμε εδώ ότι μισθωτής δεν είναι κατ΄ανάγκην ένα τρίτο άτομο που δεν έχει σχέση με το ακίνητο. Μισθωτής μπορεί να είναι ο ψιλός κύριος του ακινήτου. Επίσης σε περίπτωση που διαχειριστής ακινήτου είναι συγγενής του ιδιοκτήτη, υπάρχει η περίπτωση αντί για μίσθωση να γίνει δωρεάν παραχώρηση. Τότε όμως ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί με τεκμαρτό εισόδημα ίσο με 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, καθώς η δωρεάν παραχώρηση δεν παρέχεται για κατοικία αλλά για εκμετάλλευση του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, δεν συμφέρει φορολογικά η δωρεάν παραχώρηση και είναι προτιμότερο οριστεί μίσθωμα, καθώς τότε ο μισθωτής θα γράψει το μίσθωμα αυτό ως έξοδο που εκπίπτει από το εισόδημά του.

"Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ