Για λίγους το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας

Για λίγους το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας

Οι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μια τελευταία ευκαιρία μέχρι το τέλος του έτους να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με δυσκολότερες  προϋποθέσεις πλέον σε σχέση με το Νόμο Κατσέλη θα πρέπει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  που θα τεθεί σε λειτουργία από τις 30/4/2019 έως και τις 31/12/2019 να καταθέσουν αίτηση για να προστατεύσουν το σπίτι τους. Όσοι δανειολήπτες δεν καταφέρουν να ενταχθούν στον νέο πλαίσιο κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με τους πλειστηριασμούς.

Για την ένταξη λοιπόν λαμβάνονται υπόψη αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με τον Νόμο Κατσέλη, τα οποία είναι περιουσιακά και εισοδηματικά , αλλά και τίθενται κόφτες βάσει των οποίων θα μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο νέο πτωχευτικό δίκαιο για την προστασία της κατοικίας τους.

Ειδικότερα στο νέο πλαίσιο εντάσσονται στεγαστικά, επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα ανέρχεται στο ποσό έως 250.000 ευρώ, ενώ για τα επαγγελματικά δάνεια η αντικειμενική αξία θα περιορίζεται στις 175.000 ευρώ. Όλη η ακίνητη περιουσία πέραν της πρώτης σε συνδυασμό με τυχόν Ι.Χ ιδιοκτησίας του δανειολήπτη ανέρχεται στο ποσό των 80.000 για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, περιορισμός που δεν ισχύει για οφειλές κάτω των 20.000. Οι καταθέσεις, τα ομόλογα και οι μετοχές του δανειολήπτη θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Το δάνειο θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμο για τρεις μήνες έως τις 31/12/2018 και το εισόδημα του δανειολήπτη θα πρέπει να είναι έως 12.500 ευρώ για άγαμο και 21.000 για ζευγάρι, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε τέκνο εως 36.000.

Ο κόφτης όμως που θα θέσει εκτός πλαισίου πολλούς δανειολήπτες είναι η προϋπόθεση που έχει τεθεί σύμφωνα με την οποία το υπόλοιπο του δανείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνειο ο κόφτης αυτός περιορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Η επιμήκυνση του δανείου θα φτάνει στα 25 έτη έως την ηλικία των 80 ετών του δανειολήπτη. Μεγάλη δε έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός οτι σε περίπτωση που ενταχθεί ο δανειολήπτης στο νέο πλαίσιο εφόσον δεν πληρώσει τρεις δόσεις, ο χρόνος εκτέλεσης της διαταγής από τον πλειστηριασμό περιορίζεται στον ένα μήνα και ως εκ τούτου η διαδικασία θα κινηθεί πολύ σύντομα για την ικανοποίηση της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί να προσφύγει δικαστικά θα πρέπει να πληρώνει το 50 % της τελευταίας ενήμερης δόσης για την βασιμότητα της αίτησης του δανειολήπτη.

Γίνεται λοιπόν σαφές οτι αν και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία με την οποία δύνανται οι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, μόνο λίγοι θα μπορέσουν να ενταχθούν στο νέο πτωχευτικό δίκαιο λόγω των αυστηρότερων προϋποθέσεων .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ