ΙΕΛΚΑ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου λιανεμπορίου - σούπερ μάρκετ αναμένει ζημιές το 2023

ΙΕΛΚΑ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου λιανεμπορίου - σούπερ μάρκετ αναμένει ζημιές το 2023

Τι προέκυψε από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία το 2023 αναμένει μία στις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου λιανεμπορίου-σούπερ μάρκετ και προμηθευτών FMCG ενώ μία στις επτά αναμένει ζημίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 25 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου 2023 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 150 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο - αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη γενική διεύθυνση και τα τμήματα marketing, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, πληροφορική κλπ.

Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι τα στελέχη του κλάδου αναμένουν αύξηση των πωλήσεων (+2,0%) το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, αλλά και συνολικά το 2023 (+2,3%). Επίσης, αναμένουν μείωση του όγκου πωλήσεων (-2,2%) το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, επαναφορά του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα καθώς και έντονη επίδραση των ανατιμήσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων με εκτίμηση για μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (70%) οι οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό (11%) οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσουν μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση 2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2023-Ιούνιος 2023 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση συνολικά για το 2023 με τα στελέχη να εκτιμούν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,3% μεσοσταθμικά. Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων (-2,2%) το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Η διαφορά αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα, στις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ