Πώς να «ξεφουσκώσετε» το λογαριασμό του ηλεκτρικού

Πώς να «ξεφουσκώσετε» το λογαριασμό του ηλεκτρικού
Οδηγό επιβίωσης των καταναλωτών που θέλουν να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικούς πίνακες με το κόστος ανάλογα με την κατανάλωση στους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές. Δείτε αναλυτικά τα ποσάΗ ΡΑΕ έκανε τους υπολογισμούς με βάση τους τιμοκαταλόγους των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών. Τα ποσά αφορούν σε λογαριασμούς τετραμήνου βάσει των προσφερόμενων τιμολογίων και πακέτων. Επίσης, η ΡΑΕ, εκτός από τον υπολογισμό του λογαριασμού προτείνει και το φθηνότερο πακέτο ανά εταιρεία (για τις εταιρείες που προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα), βάσει ενδεικτικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης ημέρας.
Αυτό που δεν κάνει, είναι να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των εταιρειών. Αυτό είναι δική σας δουλειά.

Δείτε τους πίνακες που δημοσιεύονται στα σχετικά αρχεία και αποφασίσετε.

Καλό είναι να λάβετε υπόψη σας και τις ακόλουθες χρηστικές οδηγίες:

 • • Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσόν της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας.
 • • Ιδανικά χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
 • • Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή και ανά πακέτο (ισχύει μόνο για τους προμηθευτές που προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα), για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
 • • Το πακέτο ή το τιμολόγιο που θα επιλέξετε, καθώς και ο Προμηθευτής που το προσφέρει, θα προκύψει από το σύνολο των ετήσιων καταναλώσεών σας. Ενδεικτικά, ακόμα και αν ένα πακέτο φαίνεται ακριβότερο από κάποιο άλλο για ένα συγκεκριμένο τετράμηνο, η ωφέλεια στον Πελάτη από την εφαρμογή του πακέτου στα άλλα δύο τετράμηνα του έτους ενδεχομένως να υπερκαλύπτει την πρόσθετη χρέωση του πρώτου τετραμήνου, και τελικά να προκύπτει όφελος στο σύνολο του έτους.

Ιδού και ένα παράδειγμα:

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμάται ο τετραμηνιαίος λογαριασμός ενός πελάτη βάσει δύο διαφορετικών πακέτων μιας εταιρείας Χ. Η κατανάλωσή του κυμαίνεται μεταξύ 1100-1500 kWh το τετράμηνο. Στο τετράμηνο 1 (Τ1), όπου καταγράφεται και η υψηλότερη κατανάλωση, φαίνεται φθηνότερο το πακέτο Β. Στο σύνολο, όμως, του έτους (3 τετράμηνα), το πακέτο Α είναι φθηνότερο, επειδή στα τετράμηνα Τ2 και Τ3 προκύπτει χαμηλότερη χρέωση με το συγκεκριμένο αυτό πακέτο. Ιδού και ο πίνακας:

Χρονική Περίοδος Tετραμηνιαία κατανάλωση (kWh) Πακέτο Α Πακέτο Β
πρώτο τετράμηνο1500227,93182,93
δεύτερο τετράμηνο
1300177,54182,54
Τρίτο τετράμηνο
1100121,05182,15
Σύνολο έτους
3900526,51547,61


Οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:

 • Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι:
 1. χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,
 2. χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς,
 3. χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής,
 4. χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
 5. ειδικό τέλος ΑΠΕ,
 6. τέλος υπέρ ΔΕΣΜΗΕ και ΡΑΕ.
 • Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ).
 • Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
 • Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως Προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων.
 • Ο λογαριασμός αναφέρεται μόνο σε κατανάλωση ημέρας και δεν περιλαμβάνει νυχτερινή κατανάλωση.
 • Για τον υπολογισμό του λογαριασμού βάσει τιμολογίων ΔΕΗ Α.Ε., είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει
 1. για μονοφασική παροχή 8kVA και
 2. για τριφασική παροχή 25kVA.
 • Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του Προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.