Έτσι, θα μπορούσε να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ

Αρκεί μόνο η επαναφορά της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο

Έτσι, θα μπορούσε να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ

Από τον ΕΝΦΙΑ, εισπράττουμε κάθε χρόνο περίπου 2,65 δις. ευρώ αν και βεβαιώνονται περίπου 3,1 δις. ευρώ. Πώς θα μπορούσαμε να εισπράττουμε τα ίδια χρήματα και να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε παράδεισο της ακίνητης περιουσίας; Απλώς με το να περιορίσουμε το μέγεθος της μαύρης τρύπας του ΦΠΑ (επιστημονικώς VAT Gap) κατά 50%.

Στα 5 δις. ευρώ έφτασε η «μαύρη τρύπα» του ΦΠΑ όπως προκύπτει από επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση υπολογίζεται το «κενό ΦΠΑ» δηλαδή το ποσό που κανονικά θα έπρεπε να καταλήξει στο ταμείο του Δημοσίου αν δεν υπήρχε η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Δεν πρόκειται για θεωρητικά χρήματα. Οι αναλυτές μετρούν τον ΦΠΑ που θα έπρεπε να αντιστοιχεί κανονικά στην κατανάλωση που καταγράφεται από τις επίσημες στατιστικές αρχές και υπολογίζουν το ποσό που αναλογεί με βάση του συντελεστές που υιοιθετεί κάθε χώρα.

Με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν, το 2015 το κενό διευρύνθηκε αισθητά συγκριτικά με το 2014 φτάνοντας στα 5,079 δις. ευρώ έναντι 4,290 δις. ευρώ το 2014. Αυτό σημαίνει ότι το 2015 θα έπρεπε να εισπραχθούν κανονικά περί τα 17,964 δις. ευρώ αλλά τελικώς κατέληξαν στα ταμεία μόλις 12,885 δις. ευρώ. Αντίστοιχα, το 2014, εισπράχθηκαν 12,676 δις. ευρώ ενώ αν τηρούνταν το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να εισπραχθούν τουλάχιστον 16,966 δις. ευρώ.

Η έκθεση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την αναποτελεσματικότητα της υιοθέτησης υπερβολικών αυξήσεων των συντελεστών. Η διεύρυνση του κενού του ΦΠΑ αφορά στο έτος κατά το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε –προκειμένου να υπογράψει το 3ο μνημόνιο- σε μαζικές μετατοπίσεις προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή του 13% στον κανονικό συντελεστή του 23% (τότε και σήμερα 24%). Επίσης, προχώρησε στην κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα περισσότερα τουριστικά νησιά της χώρας μέτρο το οποίο επίσης δεν έχει αποδώσει εισπρακτικά.

Το κενό του ΦΠΑ, μετριέται σε ποσοστιαία βάση. Στη Ελλάδα, το 2015 διευρύνθηκε στο 28,27% έναντι 25,29% που ήταν το 2014. Αυτό το ποσοστό είναι και το 3ο υψηλότερο στην Ευρώπη με την «πρωταθλήτρια» να παραμένει η Ρουμανία η οποία όμως παρουσίασε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2014. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες το κενό του ΦΠΑ διευρύνθηκε το 2015. Μάλιστα ο ρυθμός διεύρυνσης των τριών ποσοστιαίων μονάδων, είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη μαζί με το Λουξεμβούργο το οποίο όμως μετράει ένα μικροσκοπικό κενό στον ΦΠΑ της τάξεως του 5%.