Ποιοι «σπεύδουν» στην εφορία για τα αδήλωτα εισοδήματα

Με μέσο φόρο 12% υπάγονται οι φορολογούμενοι στη ρύθμιση

Ποιοι «σπεύδουν» στην εφορία για τα αδήλωτα εισοδήματα

Ιδιαίτερα επιτυχημένη χαρακτηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών τη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων. Πρόκειται για τη ρύθμιση η οποία έχει πλέον πάρει τη μορφή συνολικής περαίωσης των εκκρεμοτήτων που έχουν οι φορολογούμενοι με τη φορολογική διοίκηση.

Τους «ανοιχτούς» λογαριασμούς τους με την εφορία επιλέγουν να κλείσουν οι φορολογούμενοι με την ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτης φορολογητέας ύλης.

Χιλιάδες φορολογούμενοι με μέσο φόρο 12% κλείνουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες και σπεύδουν να «αυτοκαταγγελθούν» για εισοδήματα του παρελθόντος και για να αποφύγουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ως τις 9 Ιουνίου είχαν δηλωθεί οικειοθελώς περί τα 3,7 δισ. ευρώ! Από αυτά τα 3,7 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία έχουν ήδη καταλήξει περίπου 316.000.000 ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερο από 10%. Στη ρύθμιση ανταποκρίθηκαν μέχρι πριν ένα μήνα περίπου 53.500 από συνόλου 6,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Θεωρητικά αναλογεί στον καθέναν τους αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων της τάξεως των 70.000 ευρώ.

Στην πραγματικότητα τα ποσά είναι πολλαπλάσια, διότι πολλοί έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4446/2017 για να υποβάλουν δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος (πχ δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα για διασταυρώσεις τις οποίες αμέλησαν). Οι περισσότεροι όσων δηλώνουν «κρυφά» εισοδήματα, σύμφωνα με άλλες πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, καταθέτουν δηλώσεις για ποσά κάτω του 1 εκατομμυρίου, κυρίως της τάξεως των 100.000-400.000 ευρώ.

Φοροτεχνικοί που διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους μέσω της ρύθμισης αναφέρουν τις κυριότερες περιπτώσεις στις οποίες γίνεται χρήση της:
-υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Έτσι οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πελατών.
-υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
-υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων δωρεών χρηματικών ποσών.
-υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
-υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος από φορολογούμενους που ελέγχονται για την λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ