Πώς θα προστατέψεις τον λογαριασμό σου από τα …νύχια της εφορίας –Έρχεται απόφαση Θεοχάρη

Πώς θα προστατέψεις τον λογαριασμό σου από τα …νύχια της εφορίας –Έρχεται απόφαση Θεοχάρη
Καλός ο νόμος που λέει ότι δεν κατάσχεται ο μισθός μέχρι το όριο των 1500 ευρώ, αλλά δεν λειτουργεί από μόνος του. Αν θέλεις να σώσεις τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται αυτός ο μισθός θα πρέπει να τον δηλώσεις. Ποιος το λέει; Ο νόμος και η απόφαση Θεοχάρη που αναμένεται εντός των ημερών  

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο νόμος έχει ψηφιστεί. Πράγματι, βάσει του αναθεωρημένου κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων, δεν μπορεί να κατασχεθεί μισθός ή σύνταξη μέχρι το όριο των 1500 ευρώ. Το ερώτημα όμως ποιος είναι ο μισθοδοτικός λογαριασμός του καθενός, ουδείς μπορεί να το απαντήσει. Μπαίνει η τράπεζα και δεσμεύει χρήματα (για λογαριασμό της εφορίας), και στη συνέχεια ο οφειλέτης τρέχει να αποδείξει ότι τα χρήματα δεν έπρεπε να του κατασχεθούν. Πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα; Με το …φακέλωμα

Εντός των επόμενων ημερών, θα εκδοθεί απόφαση του γενικού γραμματέα εσόδων βάσει της οποίας καθένας από μας (και ιδίως τα 2,5 εκατομμύρια πολίτες που έχουν χρέη στην εφορία) θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα Taxisκαι στην ηλεκτρονιική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί, έναν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα είναι ο μισθοδοτικός και ο οποίος θα προστατεύεται από την κατάσχεση μέχρι το όριο των 1500 ευρώ.

Μόλις παρέλθει η ημερομηνία δήλωσης (θα δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στους πολίτες) το Taxisτα στείλει τον σχετικό κατάλογο στις τράπεζες οι οποίες θα πρέπει να τον …συμβουλεύονται κάθε φορά που θα προχωρούν σε μια κατάσχεση.

Οι κοινοί λογαριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση θα προβλέπει πώς ακριβώς θα αντιμετωπίζονται και οι κοινοί λογαριασμοί. Θα θεωρείται ότι ανήκουν στους δικαιούχους από κοινού. Δηλαδή, αν σε ένα κοινό λογαριασμό υπάρχει υπόλοιπο 3000 ευρώ και οι δύο συνδικαιούχοι τον δηλώσουν ως προστατευόμενο μισθοδοτικό, ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν θα μπορεί να πειραχτεί. Πολύ απλά διότι θα θεωρείται ότι ο κάθε συνδικαιούχος έχει κατάθεση 1500 ευρώ, ποσό που εμπίπτει στα όρια της προστασίας.

Η υποχρέωση έκδοσης της απόφασης και «φακελώματος» των μισθοδοτικών λογαριασμών, απορρέει από τον ίδιο τον νόμο ο οποίος αναφέρει:

«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στιςκατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτωνκατάτις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ