Στα 63 δισ. ευρώ θα φτάσουν οι φόροι που θα εισπραχθούν το 2024 - Πρόσθετα φοροέσοδα 1,632 δις ευρώ

Στα 63 δισ. ευρώ θα φτάσουν οι φόροι που θα εισπραχθούν το 2024 - Πρόσθετα φοροέσοδα 1,632 δις ευρώ

Ποιοι φόροι θα «γεμίσουν» τα ταμεία

Στα 62,96 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθουν τα φορολογικά έσοδα του 2024, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα έσοδα από φόρους προβλέπονται αυξημένα κατά 1,632 δισ. ευρώ ή κατά 2,7% σε σχέση με το 2023. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αποδίδει την αύξηση των φορολογικών εσόδων στην μεγέθυνση της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι συνολικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 68,379 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,183 δισ. ευρώ ή 4,9% έναντι του 2023.

Οι φόροι

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 35,169 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,471 δισ. ευρώ ή 4,4% έναντι του 2023.

Ειδικότερα:

• τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 24,379 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,161 δισ. ευρώ έναντι του 2023 και

• οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,067 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 21,652 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 707 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του 2023. Ειδικότερα:

• ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 13,337 δισ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 959 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση των αμοιβών καθώς και στον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και παρά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ στους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα,

• ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 6,696 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 295 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, λόγω εξισορρόπησης των παραγόντων που επέδρασαν δημοσιονομικά στο προηγούμενο οικονομικό έτος (προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες διύλισης).

Φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2,487 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% στους ιδιοκτήτες που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 392 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 593 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 584 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2023, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης πρόβλεψης περί μη απόδοσης ποσού στο Δημόσιο από την ΤτΕ καθώς και της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες κατά 106 εκατ. ευρώ.

Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 239 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2023.

Λοιποί τρέχοντες φόροι

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.428 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ