Στην ΚΕΤΕΜ η κατασκευή 3 υποστέγων στάθμευσης ελικοπτέρων NH90 στο αεροδρόμιο Μεγάρων

  Στην ΚΕΤΕΜ η κατασκευή 3 υποστέγων στάθμευσης ελικοπτέρων NH90 στο αεροδρόμιο Μεγάρων

Ολοκλήρωση διαγωνισμών για υποστήριξη αεροσκαφών ΕΜΒRAER και κατασκευή 3 υποστέγων στάθμευσης ελικοπτέρων NH90 στο αεροδρόμιο Μεγάρων

Στον οικονομικό φορέα «ΕΜΒRAER AVIATION INTERNATIONAL κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την υπογραφή σύμβασης τετραετούς διάρκειας για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Αεροσκαφών (Α/Φ) ΕΜΒRAER 135/145», εντός συνολικού ποσού 22.306.581,90 ευρώ. συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επίσης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή τριών κλειστών υποστέγων στάθμευσης των ελικοπτέρων NH90 στο αεροδρόμιο Μεγάρων με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε.( γενικά έξοδα) και Ε.Ο. (όφελος εργολάβου) 18%, 798.624,00 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα - αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 4,00%.

ΟΙ σχετικές αποφάσεις αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ