Στον Αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν επτά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Στον Αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν επτά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Στον Αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν, πρόσφατα, 4 πεντάστερα ξενοδοχεία, 2 ξενοδοχεία 4 αστέρων και ένα 3 αστέρων (για εκσυγχρονισμό).

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, τις τελευταίες μέρες, τα επενδυτικά σχέδια της WHG στο Σούνιο, της ΕΡΜΗΣ στη Σαντορίνη και της EASTMED REAL ESTATE 3 στο Λουτράκι, εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας (η τελευταία, για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας) ενώ τα επενδυτικά σχέδια της ELEGANT AVATON RESORT στη Νάξο, της LOVIN GREECE στο Λουτράκι, της THE ATOMIUM στο Βόλο και του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ στη Σέριφο εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Ζ ́ κύκλος), το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης "WHG ΣΟΥΝΙΟ MANAGEMENT Α.Ε." με δ.τ. "WHG ΣΟΥΝΙΟ Α.Ε." που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 179 δωματίων/406 κλινών, στην περιοχή Πούντα Ζέζα του Σουνίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 14.231.824,17 ευρώ και το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής είναι 1.423.182,42 ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο της, υπό σύσταση, επιχείρησης, "ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΕΡΜΗΣ Μ. ΙΚΕ" υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (ΣΤ ́ κύκλος). Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 20 δωματίων/79 κλινών στη θέση Μπουλουφάρδες Θήρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.584.460,65 ευρώ και το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής είναι 1.316.892,13 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο επενδυτικού σχεδίου της "ELEGANT AVATON RESORT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ELEGANT AVATON RESORT ΑΕ" εγκρίθηκε η υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος). Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 49 δωματίων/100 κλινών, στη θέση Καμάρι Κάμπου Αλυκό, Νάξου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.978.092,84 ευρώ και το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.673.866 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "LOVIN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." με δ.τ. "LOVIN GREECE" που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 34 δωματίων/68 κλινών, στη θέση Πευκάκι της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.798.731 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.686.492,60 ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.419.299,65 ευρώ.

Στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), εντάχθηκε και το επενδυτικό σχέδιο της "ΤΗΕ ATOMIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." με δ.τ. "THE ATOMIUM" (υπό σύσταση) που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 38 δωματίων/76 κλινών, στην οδό Αριστοτέλους αρ. 85, στον Βόλο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.060.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.060.000 ευρώ και το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.176.350 ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης (υπό σύσταση) "ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." με δ.τ. "ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ ́ κύκλος) και αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 37 δωματίων/87 κλινών", στη Σέριφο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.664.239,64 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.482.783,42 ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.795.613,37 ευρώ.

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Ζ ́ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "EASTMED REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." με δ.τ. "EASTMED REAL ESTATE 3 MON. A.E." που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων (3*), δυναμικότητας 41 δωματίων/94 κλινών", επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως Λουτρακίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους 3.500.436 ευρώ και στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής 1.225.152,60 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ