Νίκας: Στο 98,86% το ποσοστό της Cryred Investments

Νίκας: Στο 98,86% το ποσοστό της Cryred Investments

Η «Cryred Investments» απέκτησε 166 συνολικά κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ» έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή

 

Η «Cryred Investments» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι στις 2η Φεβρουαρίου 2022, απέκτησε 166 συνολικά κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα η Cryred Investments στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 98,86% από περίπου 95,05% που ήταν στις 21.01.2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ