Νίκας: Εξαγορά του 100% της "ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ" έναντι 15,2 εκατ. ευρώ

 Νίκας: Εξαγορά του 100% της "ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ" έναντι 15,2 εκατ. ευρώ

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.

 

Η εταιρεία Νίκας ανακοίνωσε ότι στις 23/12/2021 υπεγράφη η εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) της εταιρείας "ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ", που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των €15.231.213, εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αγοράς μετοχών και χρηματοδοτήθηκε με μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.

Η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι ιδιοκτήτης και εκμισθωτής του ακινήτου επί του οποίου ευρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 2020, η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ δεν απασχολούσε προσωπικό, είχε μετοχικό κεφάλαιο €144.000, καθαρή θέση €17.458.285 και μηδενικό δανεισμό.

Με την εξαγορά αυτή το ακίνητο του Αγίου Στεφάνου περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ομίλου ΝΙΚΑΣ, ο οποίος έχει πλέον την πλήρη δυνατότητα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ