Space Ηellas: Σε αγορά 1.304 ιδίων μετοχών προχωρεί η Space Ηellas

Space Ηellas: Σε αγορά 1.304 ιδίων μετοχών προχωρεί η Space Ηellas

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 40.691 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,63023017% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας

 

Η εταιρεία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 1η Οκτωβρίου 2021 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.304 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,774233€ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.745,60€.

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 40.691 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,63023017% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ