Πρόγραμμα για την επιτήρηση των συνόρων από το υπ. Προστασίας του Πολίτη και την Space Hellas

Πρόγραμμα για την επιτήρηση των συνόρων από το υπ. Προστασίας του Πολίτη και την Space Hellas

Το φιλόδοξο project θα υλοποιήσει η εταιρεία Space Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ασφάλειας, έχοντας στο ενεργητικό της μεγάλα έργα στη χώρα με άρτιες τεχνολογικές λύσεις.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δρομολογεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, και κατ’ επέκταση της ασφάλειας της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το έργο : «Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων» (29.313.169,72€).

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, συνοδευόμενου από το αναγκαίο λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες από τις αστυνομικές Υπηρεσίες, κυρίως κατά τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου, ενώ περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σ’ όλα τα σημεία συνοριακής διέλευσης της χώρας.

Στο πλαίσιο επίσης του ίδιου έργου, εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός που θα επιτρέπει άμεση ενημέρωση και πρόσβαση των αρμοδίων αστυνομικών Υπηρεσιών, σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη χορήγηση παράτασης του χρόνου βραχείας διαμονής, για τον έλεγχο του νόμιμου ή του παράνομου της διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών. Επίσης και των αστυνομικών Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη διαμόρφωση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και εφεδρικού (DRS), κεντρικό ΙΤ εξοπλισμό (servers, switches, routers, firewalls), storage, περιφερειακό εξοπλισμό H/Y σταθεροί και φορητοί, λογισμικά εικονοποίησης βάσεων δεδομένων, σταθερά και κινητά συστήματα λήψης βιομετρικών δεδομένων, συστήματα αυτοεξυπηρέτησης (Self Service Systems), έξυπνες πύλες (e-Gates) και Automated Border Control Systems (ABCS).

Το φιλόδοξο project θα υλοποιήσει η εταιρεία Space Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ασφάλειας, έχοντας στο ενεργητικό της μεγάλα έργα στη χώρα με άρτιες τεχνολογικές λύσεις.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 29.313.169,72€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ