ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας


Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, στις 26 Μαΐου 2021:
Ι) Όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τους κ.κ.:
α) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
β) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
γ) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ΙΙ) Επιπροσθέτως, όρισε, ως Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
α) την κα. Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
β) την κα. Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
γ) τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ