ΕΥΔΑΠ: Νέα οργανωτική δομή στην ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ: Νέα οργανωτική δομή στην ΕΥΔΑΠ

Οκτώ Γενικές Διευθύνσεις περιλαμβάνει η νέα οργανωτική δομή

 

Η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι από τις αρχές του Απριλίου, τέθηκε σε εφαρμογή η νέα οργανωτική δομή της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις Αποφάσεις 20715/27.11.2020, 20762/30.12.2020 και 20852/5.4.2021.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η νέα οργανωτική δομή έχει προκύψει μετά από ανάλυση των σύγχρονων εταιρικών απαιτήσεων και θέτει στο επίκεντρό της την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο και αποδοτικό οργανισμό, με επίκεντρο τον πελάτη και την ανάπτυξη σχέσεων με αυτόν, προς όφελος της Εταιρείας.
Η νέα οργανωτική δομή, που παρατίθεται παρακάτω, περιλαμβάνει οκτώ Γενικές Διευθύνσεις, εκ των οποίων κάποιες προέκυψαν από την αναβάθμιση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους και κάποιες είναι νέες:

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης
Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
Γενική Διεύθυνση Πελατών
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενική Διεύθυνση Μετασχηματισμού
Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η αναβαθμισμένη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό και την εξέλιξη κάθε εργαζόμενου με αντικειμενικό και αξιοκρατικό τρόπο.
Η νέα Γενική Διεύθυνση Μετασχηματισμού θα αναλάβει την εκτέλεση του προγράμματος μετασχηματισμού της Εταιρείας, τη διαχείριση και εποπτεία του χαρτοφυλακίου των έργων βελτιστοποίησης με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας.
Η νέα Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας, με επίκεντρο τα νέα σημαντικά μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριών της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς.
Η αναβαθμισμένη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα αναλάβει την κεντρική διαχείριση των οικονομικών και θα αναδιοργανώσει τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε εντελώς νέα βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της Εταιρείας.
Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνδράμει στη μετάβαση της Εταιρείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ψηφιακές της ανάγκες και τις γενικότερες απαιτήσεις της σημερινής ψηφιακής εποχής.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής, συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ενώ δημιουργείται Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικών Σχέσεων. Δημιουργείται επίσης, νέα Διεύθυνση Στρατηγικής και Καινοτομίας, νέα Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και νέα Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας (HSSE & Quality Assurance).
Οι αλλαγές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις προτάσεις που προήλθαν τόσο από τα στελέχη της Εταιρείας όσο και από τα έργα βελτιστοποίησης που ολοκληρώθηκαν εντός του 2020, καθώς και βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισης υποδομών.
Το νέο οργανόγραμμα επιτρέπει στην Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος, με βάση τους τρεις στρατηγικούς της άξονες: την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη.
Η διαδικασία πλήρωσης όλων των νέων θέσεων του οργανογράμματος σε επίπεδο στελεχών μέχρι και της θέσης του Προϊσταμένου Υπηρεσίας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ