Εβροφάρμα: Μείωση πωλήσεων 10% το Α' 6μηνο

Εβροφάρμα: Μείωση πωλήσεων 10% το Α' 6μηνο

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,237 εκατ. ευρώ έναντι 15,075 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 15,675 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 17,466 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας μείωση 10%.

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,237 εκατ. ευρώ έναντι 15,075 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση οφείλεται κυρίως στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η χώρα μας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 20,42% έναντι 21,84%, και το εταιρικό 20,34% έναντι 21,31% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 3,201 εκατ. ευρώ και σε 2,692 εκατ. ευρώ, έναντι 3,814 εκατ. ευρώ και 3,212 εκατ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,454 εκατ. ευρώ και 883.000 ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, έναντι 2,191 εκατ. ευρώ και 1,557 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33,63% και 43,28% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 429.000 ευρώ έναντι 537.000 ευρώ, μειωμένα κατά 20,1% και τα δε εταιρικά σε 25.000 ευρώ έναντι 20.000 ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων, ανήλθαν στο ποσό των 338.000 ευρώ έναντι 221.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,94%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας, ανήλθαν σε 24.000 ευρώ έναντι ζημιών 167.000 ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού 750.000 ευρώ, που αφορούσε την εξόφληση της πρώην ΑΤΕBank.

Τέλος, η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ