Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την CNL CAPITAL

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την CNL CAPITAL

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων ορίστηκε η "CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε"

Η εταιρεία "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.", ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και της από της 24 Ιανουαρίου ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπεγράφη την 4η Φεβρουαρίου 2020 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων ορίστηκε η "CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε"

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπράγματος ασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.",, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ