Νέα συμμετοχή της "Ελιν Verd” σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας

Νέα συμμετοχή της "Ελιν Verd” σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας

Το SYNERGY εισάγει μια καινοτόμα αρχιτεκτονική ανταλλαγής δεδομένων η οποία πραγματώνεται με την ανάπτυξη μιας “ Big Energy Data” πλατφόρμας.

Το SYNERGY είναι ένα πρόγραμμα καινοτομίας χρηματοδοτούμενο από την πρωτοβουλία Horizon 2020 της ΕΕ, αποτελούμενο από μια κοινοπραξία 24 εταίρων που καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των τομέων Ενέργειας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ESCOs, aggregators, προμηθευτές και παραγωγοί ενέργειας, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, big data analytics, integrators κ.α.), με στόχο την ανάπτυξη των εργαλείων και διαδικασιών που θα άρουν διεπιχειρησιακούς φραγμούς και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση των συντελεστών της αγοράς ενέργειας στη νέα εποχή.

Το SYNERGY εισάγει μια καινοτόμα αρχιτεκτονική ανταλλαγής δεδομένων η οποία πραγματώνεται με την ανάπτυξη μιας “ Big Energy Data” πλατφόρμας. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αντλεί και να διακινεί (με όρους αγοραπωλησίας) δεδομένα από και προς τους οργανισμούς-χρήστες της με τρόπο αποδοτικό, διαφανή και ασφαλή.

Η διασφάλιση της ευστάθειας και της αξιοπιστίας των δικτύων μεταφορά και διανομής ενέργειας, σε μια χρονική συγκυρία που προωθούνται δραστικά μια σειρά από νέες συνθήκες, όπως η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ, η σύζευξη των αγορών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, η ενεργή συμμετοχή των «παραναλωτών» (παραγωγός & καταναλωτής) κ.α., αποτελούν τεράστιες προκλήσεις για τους λειτουργούς τους (δίκτυα). Ταυτόχρονα διαμορφώνεται ένα εξίσου απαιτητικό περιβάλλον για τους εμπλεκόμενους «παίχτες» της αγοράς στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους τόσο με οικονομικά κριτήρια όσο και με κριτήρια αποτελεσματικότητας διαδικασιών. Οι εξελίξεις αυτές προωθούν και ταυτόχρονα υποδεικνύουν την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας απελευθέρωσης της ανταλλαγής δεδομένων και προώθησης τη συλλογικής ανάπτυξης τεχνογνωσίας και λήψης αποφάσεων όχι μόνο σε ενδο-εταιρικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο βιομηχανίας ή και κοινωνίας.

Οι άμεσοι στόχοι της πλατφόρμας του Synergy, η οποία θα δοκιμαστεί σε 5 χώρες στο πλαίσιο του Synergy (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία και Κροατία), είναι να εξασφαλίσει για τους χρήστες της τη διεύρυνση των διαθέσιμων δεδομένων, την βαθύτερη κατανόηση και εκμετάλλευση των υπαρχόντων, τη συμμετοχή σε νέα επιχειρησιακά μοντέλα που επιφέρει η ανταλλαγή νέων δεδομένων και την μετάβαση στο μοντέλο της συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 9,93 εκατ. ευρώ ενώ η εναρκτήρια συνάντησή της διεξήχθη στις 8 και 9 Ιανουαρίου στη Βαλένθια (Ισπανία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ