Λουκέτο σε μονάδες και εθελούσια έξοδο ετοιμάζει η ΔΕΗ

Λουκέτο σε μονάδες και εθελούσια έξοδο ετοιμάζει η ΔΕΗ

Κλείσιμο 14 ρυπογόνων μονάδων στα αμέσως επόμενα χρόνια χωρίς απολύσεις προβλέπει το σχέδιο εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στασσής, ως το 2024 θα έχουν προστεθεί 1.000 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η ΔΕΗ θα απασχολεί 11.500 εργαζόμενους.

Στα τέλη του 2018 η επιχείρηση απασχολούσε 16.700 εργαζόμενους και το πλεονάζον προσωπικό ή θα μεταταχθεί σε άλλους τομείς της ΔΕΗ ή θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου αντίστοιχου με εκείνου του ΟΤΕ στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Τέλος, ένα ποσοστό των εργαζομένων που σήμερα απασχολείται στα ορυχεία και τις λιγνιτικές μονάδες αναμένεται να αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης.

Σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της η ΔΕΗ εκτιμά πως το 2020 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα διαμορφωθούν σε 850 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 650 και 700 εκατ. στην περίοδο 2021-2023 και θα φτάσει το ένα δισ. -σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ- το 2024.

Εκτός από τις περι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ