Σε πλειστηριασμό το εμπορικό σήμα και οι εγκαταστάσεις της ΑΓΝΟ

Σε πλειστηριασμό το εμπορικό σήμα και οι εγκαταστάσεις της ΑΓΝΟ

Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός γίνεται για το εμπορικό σήμα της ΑΓΝΟ και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου

Σε πλειστηριασμό η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ με νέα προσφορά στα 10 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός γίνεται για το εμπορικό σήμα της ΑΓΝΟ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου και με ελάχιστο τίμημα τα 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης εκποιείται το σύνολο των εγκαταστάσεών της συνολικού εμβαδού 132.238 τ.μ. οι οποίες περιλαμβάνουν τη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος, το κτίριο της διοίκησης, καθώς και μια σειρά βοηθητικών κτισμάτων.

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ